Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

VELKOMMEN I KIRKEN

Velkommen i Skovlunde Kirke

Kirken er åben for andagtsøgende, når der ikke er kirkelige handlinger.

Kirken er åben: mandag: kl. 08.00-13.00, tirsdag: kl. 08.00-18.00, onsdag-fredag: kl. 08.00-17.00.

I den nuværende byggeperiode kan der være ændringer, så kontakt gerne kirkekontoret, hvis du planlægger at besøge kirken.

Kirkekontoret har åbent mandag-fredag kl. 9.00-13.00, tirsdag tillige kl. 16.00-18.00. 

Klik her for yderligere kontaktoplysninger.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

KIRKEKALENDER- DOWNLOAD APP

I Kirkekalenderen kan du få en oversigt over gudstjenester, møder og arrangementer i Skovlunde Kirke og Danmarks ca. andre 2.200 kirker. Derudover er der kontaktoplysninger og kørselsvejledning m.m. Folkekirken App henter sine data fra Sogneportalen" sogn.dk".

OMBYGNING AF KIRKECENTRET

Nybygning, ombygning og byggerod  

Vi er i gang med en ændring af kirkecentret. Vi skal have forbedret kontorfaciliteter, toiletforholdene, ventilationen og mødelokalerne. Blandt andet skal væggen mellem Studiekredsen og Pejsestuen rives ned og erstattes af en foldedør, så vi kan være flere samlet på én gang. Endelig skal vinduerne i kirkerummet udskiftes. Byggeriet begyndte i august og varer i et halvt års tid. 

Vi kan desværre ikke bygge om uden, at det kommer til at forstyrre. Vi er kede af de gener, det kommer til at give, men vi ser frem til et nyt og mere moderne kirkecenter, som bliver til glæde og gavn for alle i sognet. Vi beder kirkens brugere bære over med de forstyrrelser processen giver.

I byggeperioden vil kirkekontoret og alle kirkens ansatte holde til i nogle pavilloner, der etableres på parkeringspladsen ved kirkens forplads.

LEJE AF LOKALER I KIRKECENTRET

Der er mulighed for at leje lokaler i kirkecentret i forbindelse med kirkelige handlinger og til foreninger efter aftale.

Klik her og læs priser.

FREMVISNING AF ALTERSKABE

Vi viser meget gerne kirkens flotte alterskabe frem for skoler, uddannelsesinstitutioner, kunstforeninger og andre grupper af interesserede. Læs mere her.

NYHEDSBREV VIA MAIL

Få tilsendt kirkens nyhedsbrev via mail, så du kan følge med i de mange aktiviteter, der foregår i Skovlunde Kirke og Kirkecenteret.

Klik her og udfyld en formular, så modtager du nyhedsbrevet, der udsendes 5 gange om året: Medio februar, maj, august, oktober og december.

SENIORKLUBBEN

Seniorklubben mødes hver onsdag kl. 12.30 i Pejsestuen. Hver den første onsdag i måneden er der dog Månedsfest kl. 13.30.

Vi begynder med at spise vore egne medbragte madpakker. Derefter er der forskellige aktiviteter, herunder kaffe, sang fra Højskolesangbogen og aktuelt kvarter, hvor en af kirkens præster kommer og fortæller om noget aktuelt.

Der er altid mulighed for at lave ting i sløjdlokalet.

Pris pr. gang inklusive kaffe er 20 kr.

MENIGHEDSRÅDET

Læs om menighedsrådet og dets arbejde.

Læs dagsordener og mødereferater.

Klik her!

MENIGHEDSPLEJE

Læs om Skovlunde Sogns Menighedspleje. Hvordan du søger om støtte, og hvilke muligheder der er for at bidrage med økonomisk støtte til Menighedsplejen.

Klik her!

EFFATHA! LUK DIG OP

856
860
877
882
883
888
889
894
895
901
904
910
912
080
081
083
IMG 3916
IMG 3922

KIRKETJENER/GRAVERMEDHJÆLPER

KIRKETJENER/GRAVERMEDHJÆLPER 

Alsidig, fleksibel kirketjener søges til fuld- eller deltid

Vær med til at åbne døre for sognets mange engagerede mennesker, og bliv del af et stærkt team, der brænder for vores lokale kirke med en fælles vision om at være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke. – Du har blikket rettet på den daglige drift, sætter pris på at yde en god service og kan kommunikere med sognets mange forskellige brugere. Fleksibilitet, en pragmatisk tilgang til arbejdet samt godt humør er blandt nøgleordene. 

Vi søger en fleksibel kirketjener/gravermedhjælper, som kan indgå i vores team på i alt fem kirketjenere/gravere med både dine egne arbejdsopgaver og opgaver I er fælles om.  Vi ønsker at et fleksibelt team, som kan udføre opgaver i kirken, på kontoret, kirkecenter og på kirkegård. 

Der er mulighed for ansættelse på fuld tid eller deltid efter nærmere aftale. Omfanget på kirkegården vurderes til maksimalt at udgøre 15 uger om året med hovedvægt i sommerhalvåret.

DIN FAGLIGE BAGGRUND ER IKKE AFGØRENDE, MEN VI LÆGGER VÆGT PÅ AT DU

 • brænder for god service
 • har en praktisk tilgang til arbejdet og kan også håndtere lettere opgaver som lugning, lægning af gran og lignende på kirkegården
 • har kendskab til folkekirken og interesse og sympati for kirkens aktivitet og virke
 • er it-kyndig og indstillet på at sætte dig ind i vores kirkegårdssystem
 • kan udføre lettere kontoropgaver som kopiering, redigering Word og lignende

OPGAVERNE ER

 • Klargøre til og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • Bordopstilling, opdækning, servering, indkøb og deltagelse i aktiviteter i kirkecenteret
 • Vejlede sognets brugere og menighed
 • Vedligeholdelse af kirkegård og arealer omkring kirken/kirkecentret
 • Pasning, tilsyn og daglig rengøring af kirke, graverfaciliteter og kirkecenter
 • Administrative opgaver i kirkegårdssystemet og tilrettelæggelse af det praktiske arbejde

Skovlunde Sogn har mange forskellige aktiviteter, herunder gudstjenester, konfirmandundervisning, begravelseskaffe, ældregrupper, børne- og voksenkor, foredrag samt møder af forskellig karakter. Du skal derfor være parat til at møde andre mennesker i alle aldre med rummelighed og empati og være en god og serviceminded repræsentant for kirken – uanset om det er under rengøring, ved kirkelige handlinger eller klargøring af lokaler til næste arrangement.

Jobbet er varieret og består af faste daglige og ugentlige samt årstidsbestemte opgaver. Kirketjenesten i weekenderne og på skæve tidspunkter fordeles i samarbejde med øvrige kirketjenere/gravere.

Nærmeste leder er Skovlunde Sogns administrative leder.

VI TILBYDER

 • et spændende og selvstændigt job med en bred vifte af opgaver og en høj grad af faglig fleksibilitet
 • en aktiv kirke og en arbejdsplads i bevægelse
 • en anerkendende og udforskende arbejdsplads med dialog, involvering og støtte
 • et tværfagligt miljø med fokus på samspil og ejerskab

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere/gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127097

Der indhentes straffe- og børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos administrativ leder Hannah Haansbæk Rasmussen, mobil 2624 4948 og mail: hhra@km.dk 

ANSÆTTELSESVILKÅR

Årslønnen aftales indenfor intervallet 249.025 kr. - 321.112 kr. (niveau 31. marts 2012). Fikspunktet er 249.025 kr. (niveau 31. marts 2012). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.500 kr. (niveau 31. marts 2012). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn samt rådighedstillæg kvoteres ved deltidsansættelse i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgere bedes tilkendegive ønsket minimum og maksimum arbejdstid.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2018. Ansøgningen med CV og relevante bilag sendes til Skovlunde Menighedsråd på mail: hhra@km.dk Vi afholder samtaler i løbet af marts.

Skovlunde Sogn ligger i Ballerup Kommune og har 13.000 indbyggere. Skovlunde Kirke og Kirkecenter er opført i 1972 og omdrejningspunktet for et særdeles aktivt gudstjeneste- og kirkeliv, og kirken deltager som en social entreprenør i mange lokale aktiviteter. Sognet har 4 præster og 14 kirkefunktionærer. Kirke og kirkecenter ligger centralt i byen på Lundebjerggårdsvej tæt ved S-tog og Skovlunde Centret, mens Skovlunde Kirkegård ligger ca. 1½ km herfra på Harrestrupvej. Se yderligere informationer om Skovlunde Sogn og sognets aktiviteter på www.skovlundekirke.dk 

 

 

GRAVERMEDHJÆLPER/KIRKETJENER

GRAVERMEDHJÆLPER/KIRKETJENER

Alsidig, fleksibel gravermedhjælper/kirketjener søges til fuld- eller deltid

Vær med til at åbne døre for sognets mange engagerede mennesker, og bliv del af et stærkt team, der brænder for vores lokale kirke med en fælles vision om at være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke. – Du har blikket rettet på den daglige drift, sætter pris på at yde en god service og kan kommunikere med sognets mange forskellige brugere. Fleksibilitet, en pragmatisk tilgang til arbejdet samt godt humør er blandt nøgleordene.

Vi søger en robust og fleksibel gravermedhjælper/kirketjener, som kan indgå i vores team på i alt fem kirketjenere/gravere. Vi ønsker et fleksibelt team, som kan udføre opgaver i kirke, kirkecenter og på kirkegård.

Der er mulighed for ansættelse på fuld tid eller deltid efter nærmere aftale. Omfanget på kirkegården vurderes til maksimalt at udgøre 15 uger om året med hovedvægt i sommerhalvåret.

DIN FAGLIGE BAGGRUND ER IKKE AFGØRENDE, MEN VI LÆGGER VÆGT PÅ AT DU

 • brænder for god service
 • du har en praktisk tilgang til arbejdet, er robust og ikke bange for at tage fat
 • har erfaring med at håndtere hækklipper, granlægning, græsslåmaskine og evt. træfældning
 • er it-kyndig og indstillet på at sætte dig ind i vores kirkegårdssystem
 • kan bevare et godt overblik og kan arbejde struktureret og selvstændigt
 • er åben, initiativrig og udadvendt og bidrager med idéer og meninger der tjener organisationen
 • fungerer godt i et team og medvirker til at skabe en positiv arbejdsplads

Det vil være en fordel, at du har kendskab til folkekirken samt interesse og sympati for kirkens aktivitet og virke.

OPGAVERNE ER

 • vedligeholdelse af kirkegård, gravsteder og arealer omkring kirken/kirkecentret
 • pasning, tilsyn og daglig rengøring af kirke, graverfaciliteter og kirkecenter
 • bordopstilling, opdækning, servering, indkøb og deltagelse i aktiviteter i kirkecenteret
 • klargøre og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • vejledning af kirkegårdens brugere og menigheden
 • administrative opgaver i kirkegårdssystemet og tilrettelæggelse af det praktiske arbejde
 • tilsyn, vedligeholdelse og småreparationer af maskiner

Skovlunde Sogn har mange forskellige aktiviteter, herunder gudstjenester, konfirmandundervisning, begravelseskaffe, ældregrupper, børne- og voksenkor, foredrag samt møder af forskellig karakter. Du skal derfor være parat til at møde andre mennesker i alle aldre med rummelighed og empati og være en god og serviceminded repræsentant for kirken – uanset om det er under rengøring, granlægning eller klargøring af lokaler til næste arrangement. 

Jobbet er varieret og består af faste daglige og ugentlige samt årstidsbestemte opgaver. Kirketjenesten i weekenderne og på skæve tidspunkter fordeles i samarbejde med øvrige gravermedhjælpere/kirketjenere. 

Nærmeste leder er Skovlunde Sogns administrative leder.

VI TILBYDER

 • et spændende og selvstændigt job med en bred vifte af opgaver og en høj grad af faglig fleksibilitet
 • en aktiv kirke og en arbejdsplads i bevægelse
 • en anerkendende og udforskende arbejdsplads med dialog, involvering og støtte
 • et tværfagligt miljø med fokus på samspil og ejerskab

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere/gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127097

Der indhentes straffe- og børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos administrativ leder Hannah Haansbæk Rasmussen, mobil 2624 4948 og mail: hhra@km.dk 

ANSÆTTELSESVILKÅR
Årslønnen aftales indenfor intervallet 249.025 kr. - 321.112 kr. (niveau 31. marts 2012). Fikspunktet er 249.025 kr. (niveau 31. marts 2012). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.500 kr. (niveau 31. marts 2012). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn samt rådighedstillæg kvoteres ved deltidsansættelse i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgere bedes tilkendegive i ansøgningen ønsket minimum og maksimum arbejdstid.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2018. Ansøgningen med CV og relevante bilag sendes til Skovlunde Menighedsråd på mail: hhra@km.dk Vi afholder samtaler i løbet af marts. 

Skovlunde Sogn ligger i Ballerup Kommune og har 13.000 indbyggere. Skovlunde Kirke og Kirkecenter er opført i 1972 og omdrejningspunktet for et særdeles aktivt gudstjeneste- og kirkeliv, og kirken deltager som en social entreprenør i mange lokale aktiviteter. Sognet har 4 præster og 14 kirkefunktionærer. Kirke og kirkecenter ligger centralt i byen på Lundebjerggårdsvej tæt ved S-tog og Skovlunde Centret, mens Skovlunde Kirkegård ligger ca. 1½ km herfra på Harrestrupvej. Se yderligere informationer om Skovlunde Sogn og sognets aktiviteter på www.skovlundekirke.dk

ALTERTÆPPET ER TAGET NED

Meddelelse fra Menighedsrådet:

Menighedsrådet byder velkommen tilbage til højmesse i Skovlunde Kirke efter lukkeperioden.

Vi håber, at I vil opleve, at vi har fået et bedre indeklima med nye - og tætte - vinduer mod syd, samt et nyt og forbedret ventilationsanlæg i kirke- og kirkecenter.

Det hidtidige vævede altertæppe er i lukkeperioden blevet nedtaget. Nedtagningen er sket som følge af de indeklimaproblemer med støv, der har været under byggeriet, dels for at beskytte indeklimaet i kirkerummet og dermed de mennesker, der kommer i kirken, dels for at tæppet ikke skulle blive udsat for yderligere belastninger med støv og svingende temperatur og luftfugtighed.

Der arbejdes for en mulig re-placering af tæppet i kirkecenteret i henhold til den vurdering som Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst har udarbejdet og som er godkendt af Helsingør Stift. Det kan forhåbentligt ske i forbindelse med færdiggørelse af det samlede byggeprojekt.

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION I 2019

Indskrivningen til konfirmation i 2019 finder sted tirsdag den 13. marts kl. 17.30-18.30 i kirken. 

Se hvilke dage, der er konfirmation, og udfyld et "konfirmandkort", der skal medbringes ved indskrivningen.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til kirkekontoret, der har åbent mandag-fredag kl. 9.00-13.00, tirsdag tillige kl. 16.00-18.00. Telefon: 44 94 48 97. 

FREDAGSTIMEN DEN 23. FEBRUAR - FLORA DANICA

Flora Danica

Historien om Flora Danica beskriver to bogværker om den danske planteverden begge med titlen "Flora Danica" og om porcelæns-stellet af samme navn, en af vores kunsthåndværks ypperligste frembringelser.

De to botaniske værker repræsenterer forskellige udviklingstrin i interessen for vort lands flora: Den ældste "Flora Danica" blev forfattet af Simon Paulli og udkom i 1648. Den omhandler de dyrkede og almindeligst vildtvoksende danske planter dog fortrinsvis dem, der kan anvendes til fremstilling af lægemidler. Den yngste "Flora Danica" blev udgivet ved kongelig foranstaltning, og det første hæfte af dette bogværk udkom i 1761, og da det blev afsluttet 122 år senere i 1883, omfattede værket 3240 kobberstukne og håndkolorerede afbildninger af alle blomsterplanter, som indtil da var fundet vildtvoksende i den danske konges riger foruden en mængde blomsterløse planter som alger, svampe, laver, mosser og bregner.

Vedrørende porcelænsstellet gik der faktisk megen politik i det, og man er stadig i tvivl om, hvorfor man ønskede stellet. Det første stel blev udarbejdet 1790-1802, hvorefter kronprinsen standsede arbejdet uden, at stellet var helt færdigt. På foredraget fortælles om arbejdet med bøgerne, stellet, personerne, Den kgl. Porcelænsfabrik, "bølgerne" under stellet m.m. suppleret med mange billeder. Foredragsholder Mogens Larsen fører os sikkert igennem historien.

Udsolgt - Husk adgangskort!

MØDREKLUBBEN DEN 27. FEBRUAR KL. 14.00

Mormors garderobeskab - eller den tidkrævende unyttigheds betydning.

Tekstilkunstner og foredragsholder Vibeke Lindhardt Vil med udgangspunkt i sin mormors eventyrlige garderobeskab fortælle om håndarbejdsteknikker og hvorfor vi beskæftiger os med dem og hvilken betydning de har i dag.

Udsolgt - Husk adgangskort!

TIRSDAGSTRÆF DEN. 27. FEBRUAR 2018: EN KUR, DER DU’R

En kur, der du’r.

Lone Bødkerholm, sensekonsulent, vil med udgangspunkt i sin egen vægthistorie fortælle om Sense. Hun udtaler:”Sense er Danmarks nye måde at tænke sin kost på. Du kan stadigvæk spise det, du godt kan lide, men samtidig har du mulighed for at tabe dig – ja det er nærmest en bivirkning af denne livsstil. Og Sense er i virkeligheden en livsstil. Du spiser som udgangspunkt kun, når du er rigtig sulten. Fordelingen af maden sker efter Sense-tallerkenmodellen, og man bruger håndfladestørrelse og en spiseske til at fordele mængderne korrekt på tallerkenen. Derudover skal man lære at administrere måltider i form af ”spisekasser”.” Der er mulighed for på aftenen at købe sensebøgerne til en meget favorabel pris.

Udsolgt - Husk adgangskort!

HERREVÆRELSET FREDAG DEN 2. MARTS KL. 16.00

Jørgen Sten Andersen - Mænds aldring og mænds helbred

Manden er det stærke køn - men hvorfor er vores overlevelse så dårligere end kvindernes? Jeg vil drøfte både biologiske og kulturelle faktorer og kombinere med historier fra min praksis. Måske kan det give inspiration til, hvordan mænd kan tage bedre vare på sig selv - til glæde for både os selv og for dem, der holder af os.

Udsolgt, husk adgangskort!

KALENDER

BegivenhedDato

Fredagstimen

Flora Danica Historien om Flora Danica beskriver to bogværker om den danske …

23. feb 15:30
18:30
23. feb 15:30 -
18:30

Højmesse v/Karsten Garne

 

25. feb 10:00
11:30
25. feb 10:00 -
11:30

Mødreklubben

Mormors garderobeskab- eller den tidkrævende unyttigheds betydning Tekstilkunstner …

27. feb 14:00
16:15
27. feb 14:00 -
16:15

Gudstjeneste på Lundehaven 2. sal

 

27. feb 14:00
15:00
27. feb 14:00 -
15:00

Tirsdagstræf

En kur, der du’r. Lone Bødkerholm, sensekonsulent, vil med udgangspunkt i sin egen …

27. feb 19:30
22:00
27. feb 19:30 -
22:00

Seniorklubben

28. feb 12:30
16:00
28. feb 12:30 -
16:00

Herreværelset

Jørgen Sten Andersen - Mænds aldring og mænds helbred Manden er det stærke køn - …

2. mar 16:00
18:00
2. mar 16:00 -
18:00

Højmesse v/Morten Wassmer

 

4. mar 10:00
11:30
4. mar 10:00 -
11:30

Trekanten

Påskeæg. Denne gang skal vi se, hvordan vi kan/skal dekorere vores påskeæg.

6. mar 10:00
11:30
6. mar 10:00 -
11:30

Månedsfest

Den 1. august 2017 tiltrådte Merete Karkov stillingen som organist ved Skovlunde …

7. mar 13:30
15:30
7. mar 13:30 -
15:30

Gudstjeneste på Rosenhaven 1. sal

 

8. mar 13:30
14:30
8. mar 13:30 -
14:30

Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning

8. mar 17:00
19:00
8. mar 17:00 -
19:00

Højmesse v/Karsten Garne

 

11. mar 10:00
11:30
11. mar 10:00 -
11:30

Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere om årets indsamling …

11. mar 10:30
15:00
11. mar 10:30 -
15:00

Søndagscafé

Der er søndags-café den anden søndag i hver måned fra kl. 14.00-16.00. Kaffen står …

11. mar 14:00
16:00
11. mar 14:00 -
16:00

Mødreklubben

Sæsonafslutning Det er vor helt egen eftermiddag med hygge, underholdning og en let …

13. mar 14:00
16:15
13. mar 14:00 -
16:15

Gudstjeneste på Lundehaven 1. sal

 

13. mar 14:00
15:00
13. mar 14:00 -
15:00

Seniorklubben

14. mar 12:30
16:00
14. mar 12:30 -
16:00

Foredrag: Robust - om tro og magtesløshed

Vi får besøg af sognepræst og forfatter Lone Vesterdal, Bramdrup Kirke, …

14. mar 19:00
21:00
14. mar 19:00 -
21:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

15. mar 14:00
15:00
15. mar 14:00 -
15:00

Højmesse v/Lars Rosengaard

 

18. mar 10:00
11:30
18. mar 10:00 -
11:30

Vaffeldagsfest

For børnehavebørn Hvert år i marts måned holder vi Vaffeldagsfest i anledning af …

21. mar 10:00
12:00
21. mar 10:00 -
12:00

Seniorklubben

21. mar 12:30
16:00
21. mar 12:30 -
16:00

Gudstjeneste på Rosenhaven 1. sal

 

22. mar 13:30
14:30
22. mar 13:30 -
14:30

Vaffeldagsfest

For børnehavebørn Hvert år i marts måned holder vi Vaffeldagsfest i anledning af …

23. mar 10:00
12:00
23. mar 10:00 -
12:00

Fredagstimen

Morskab med morale Der skal bare lyttes ... fortæller Per Hammerich underholder.

23. mar 15:30
18:30
23. mar 15:30 -
18:30

Gudstjeneste på Lundehaven 2. sal

 

27. mar 14:00
15:00
27. mar 14:00 -
15:00

Tirsdagstræf

Chloe Avo Holm – Stjernebarn Som 9-årig begyndte Chloe Avo Holm at drikke, som …

27. mar 19:30
22:00
27. mar 19:30 -
22:00

Seniorklubben

28. mar 12:30
16:00
28. mar 12:30 -
16:00

Gudstjeneste v/Lars Rosengaard

 

29. mar 17:00
19:00
29. mar 17:00 -
19:00

Højmesse v/Morten Wassmer

 

30. mar 10:00
11:30
30. mar 10:00 -
11:30

Højmesse v/Morten Wassmer

 

1. apr 10:00
11:30
1. apr 10:00 -
11:30

Trekanten

Kirketur. Nærmere besked følger den 6 marts. Vi mødes ved kirken kl. 10.00.

3. apr 10:00
11:30
3. apr 10:00 -
11:30

Månedsfest - Den moderne familie

Den moderne familie – Per Schultz Jørgensen  Den gamle familie er i dag afløst …

4. apr 13:30
15:30
4. apr 13:30 -
15:30

Herreværelset

Foredrag og Generalforsamling. Asger …

6. apr 16:00
18:00
6. apr 16:00 -
18:00

Højmesse v/Morten Wassmer

 

8. apr 10:00
11:30
8. apr 10:00 -
11:30

Søndagscafé

Der er søndags-café den anden søndag i hver måned fra kl. 14.00-16.00. Kaffen står …

8. apr 14:00
16:00
8. apr 14:00 -
16:00

Gudstjeneste på Lundehaven 1. sal

 

10. apr 14:00
15:00
10. apr 14:00 -
15:00

Seniorklubben

11. apr 12:30
16:00
11. apr 12:30 -
16:00

Gudstjeneste på Rosenhaven 1. sal

 

12. apr 13:30
14:30
12. apr 13:30 -
14:30

Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning

12. apr 17:00
19:00
12. apr 17:00 -
19:00

Højmesse v/Lars Rosengaard

 

15. apr 10:00
11:30
15. apr 10:00 -
11:30

Seniorklubben

18. apr 12:30
16:00
18. apr 12:30 -
16:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

19. apr 14:00
15:00
19. apr 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Lundehaven 2. sal

 

24. apr 14:00
15:00
24. apr 14:00 -
15:00

Seniorklubben

25. apr 12:30
16:00
25. apr 12:30 -
16:00

Gudstjeneste på Rosenhaven 1. sal

 

26. apr 13:30
14:30
26. apr 13:30 -
14:30

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

29. apr 10:00
11:30
29. apr 10:00 -
11:30

Trekanten

"Hvad er demokrati egentlig for en størrelse?"

1. maj 10:00
11:30
1. maj 10:00 -
11:30

Månedsfest - Lidt af far, om alzheimers

Lidt af far – Alzheimers  Da tidligere biskop Jan Lindhardt i 2012 fik …

2. maj 13:30
15:30
2. maj 13:30 -
15:30

Højmesse v/NN

 

6. maj 10:00
11:30
6. maj 10:00 -
11:30

Gudstjeneste på Lundehaven 1. sal

 

8. maj 14:00
15:00
8. maj 14:00 -
15:00

Seniorklubben

9. maj 12:30
16:00
9. maj 12:30 -
16:00

Højmesse v/Morten Wassmer

 

13. maj 10:00
11:30
13. maj 10:00 -
11:30

Søndagscafé

Der er søndags-café den anden søndag i hver måned fra kl. 14.00-16.00. Kaffen står …

13. maj 14:00
16:00
13. maj 14:00 -
16:00

Mødreklubben

Forårstur Udsolgt - Husk adgangskort!

15. maj 14:00
15:00
15. maj 14:00 -
15:00

Seniorklubben

16. maj 12:30
16:00
16. maj 12:30 -
16:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

17. maj 14:00
15:00
17. maj 14:00 -
15:00

Højmesse v/Morten Wassmer

 

20. maj 10:00
11:30
20. maj 10:00 -
11:30

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

21. maj 10:00
11:30
21. maj 10:00 -
11:30

Gudstjeneste på Lundehaven 2. sal

 

22. maj 14:00
15:00
22. maj 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Rosenhaven 1. sal

 

24. maj 13:30
14:30
24. maj 13:30 -
14:30

Herreværelset

Afslutning med smagning Traditionen tro, tilrettelægger Herreværelset i samarbejde …

25. maj 16:00
18:00
25. maj 16:00 -
18:00

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

3. jun 10:00
11:30
3. jun 10:00 -
11:30

Højmesse v/Morten Wassmer

 

10. jun 10:00
11:30
10. jun 10:00 -
11:30

Gudstjeneste på Lundehaven 1. sal

 

12. jun 14:00
15:00
12. jun 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Rosenhaven 1. sal

 

14. jun 13:30
14:30
14. jun 13:30 -
14:30

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

21. jun 14:00
15:00
21. jun 14:00 -
15:00

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

24. jun 10:00
11:30
24. jun 10:00 -
11:30

Gudstjeneste på Lundehaven 2. sal

 

26. jun 14:00
15:00
26. jun 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Rosenhaven 1. sal

 

28. jun 13:30
14:30
28. jun 13:30 -
14:30

Gudstjeneste på Lundehaven 1. sal

 

10. jul 14:00
15:00
10. jul 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Rosenhaven 1. sal

 

12. jul 13:30
14:30
12. jul 13:30 -
14:30

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

19. jul 14:00
15:00
19. jul 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Lundehaven 2. sal

 

24. jul 14:00
15:00
24. jul 14:00 -
15:00

Åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke i tiden

Læs mere om det igangværende arbejde med beskrivelse af visionen for Skovlunde Kirke som åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke.