Efterår 2019

Torsdag den 23. januar 2020 begynder to nye hold i babysalmesang. På grund af stor tilslutning er der oprettet et ekstra hold. Det første hold begynder kl. 9.45, mens det andet hold begynder kl. 10.30.

Der er kun ledige pladser på det hold, der begynder kl. 9.45.

Forløbet varer ti gange med afslutning torsdag den 2. april.

Der er ikke babysalmesang i vinterferien.Babysalmesang finder sted i Skovlunde Kirke, Lundebjerggårdsvej 3A.

Læs mere om Babysalmesang og tilmelding nedenfor.

Babysalmesang

 

Babysalmesang er et musikalsk samvær mellem babyer og voksne i kirkens rum.

Vi er sammen omkring salmer, rytmer, rim, bevægelse, musiklytning m.m. og opbygger et lille, fælles repertoire ved hjælp af trygge rammer og faste ritualer.

En del af aktiviteterne er at indtage forskellige stillinger: Vi har barnet liggende foran os på madrasser, eller sidder med det på skødet, eller bærer det rundt i armene, lægger det på maven, knæene osv.

Vi veksler mellem aktivitet og ro, bevægelse og afspænding.


For hvem er der babysalmesang?

Babysalmesang er for børn mellem 2 og 12 måneder og deres forældre.

Børnene gennemgår en enorm udvikling fra de er 2 til der 12 måneder, og derfor er det klart, at udbyttet vil være forskelligt for den, der starter som helt lille og den, der f.eks. er 8 måneder ved sæsonstart.

Barnet suger indtryk til sig og begynder at udtrykke sig: De største kan vise deres glæde ved lydene, farverne, bevægelserne. Hos de mindste kan der også fornemmes behag eller ubehag, og dér sås der nogle musikalske frø, som vi måske først kan observere spiringen af lidt senere.

Der er intet krav om, at man – som den voksne  -  skal kunne synge godt for at kunne deltage. Man skal bare have lyst til at bruge de evner, man nu har, til et musikalsk samvær med sit barn og andre nybagte forældre.


Hvor og hvornår er der babysalmesang?

Skovlunde Kirke, Lundebjerggårdsvej 3A. Torsdag formiddage - se aktuelle datoer/tidspunkter øverst.

Babysalmesang foregår i kirkerummet, hvor de flotte lamper, levende lys, altertæppe, glasmosaik m.m. er med til at skabe rolige og smukke rammer.

I Skovlunde Kirke, er der gode pladsforhold, og man er velkommen til at tage barnevognen med ind i kirken.

De første 30-40 min. laver vi musik i kirkerummet, de sidste 20-30 min. drikker/spiser vi kaffe/te/vand/mælk/vælling/mos i et af de tilstødende lokaler.


Hvorfor er der babysalmesang?

Musik er et af de midler, vi har til at forstå både verden, andre mennesker og os selv. At udtrykke sig i musik er en måde at udforske og lovprise tilværelsen på.

Det er vigtigt, så tidligt som muligt, at give barnet respons på dets medfødte evner for musik.

Musik kan hjælpe os med at: holde en rytme, sætte tempo op og ned, trække lydene ud, blive kraftig og svag, være blød eller skarp, understrege en stemning, give noget energi…

Et lille barn kan pludre og græde og skrige, og hvis vi synger for det, kommer det også til at kunne synge.


Med hvem er der babysalmesang?

Underviser er Merete Karkov, organist ved Skovlunde Kirke.

Har du spørgsmål må du meget gerne skrive til e-mail organist@skovlundekirke.dk.

Telefon til afbud ved sygdom eller lignende, tlf. 2811 4878.

 

Hvordan kommer jeg med til BABYSALMESANG?

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til organist@skovlundekirke eller på sms/telefon 28 11 48 78. Husk at oplyse dit navn, barnets navn og alder samt dit mobilnr./e-mail.