SKOVLUNDE KIRKES UNGDOMSGÅRD (SKUG)

Ungdomsgården ejes af den selvejende institution SKUG (Forkortelse for Skovlunde Kirkes Ungdomsgård), der blev dannet samtidig med, at kirken blev bygget.

Formålet med Skovlunde Kirkes Ungdomsgård er at støtte og fremme børne- og ungdomsarbejdet, og det kirkelige arbejde i øvrigt, ved Skovlunde Kirke. Endvidere at sikre, at de nødvendige økonomiske midler er til rådighed til driften af institutionens bygninger.

Kirkens tværfløj blev bygget for midler fra Skovlunde Kirkes Julebazar, der før kirken blev bygget blev afholdt for at spare sammen til en rigtig kirke i Skovlunde.

Pengene fra den årlige julebazar bliver brugt til at drive den del af Skovlunde Kirkecenter, som vi kalder Tværfløjen. Disse lokaler bruges af de kirkelige interessegrupper, konfirmander, samt lejerne: FDF og Pigespejderne. Tværfløjen får ikke penge fra kirkeskatten, så derfor kræver det midler at holde. Desuden er der tradition for at betænke et nødhjælpsprojekt med en del af overskuddet fra Julebazaren.

Der blev i mange år, før Skovlunde Kirke blev bygget, holdt kirkebasar med tombolaer og håndarbejdsboder til fordel for en rigtig kirke i Skovlunde. Disse midler blev brugt som udbetaling til lånet for byggeriet af Ungdomsgården, så der kunne blive bygget et endnu større og bedre kirkecenter end statens budgetter tillod.

FDF og De grønne pigespejdere betaler husleje til SKUG for at benytte lokalerne, mens resten af kirken frit kan benytte lokalerne som en del af kirkecentret. SKUG sørger for den daglige vedligeholdelse, rengøring og for afvikling af lånet. Disse penge kommer blandt andet fra Julebazaren.

For mange år siden udvidede SKUG med også at købe Stavnsbo, som alle grupper - unge som gamle med tilhørsforhold til Skovlunde Kirke også kan benytte uden, at det koster noget. Resten af tiden er Stavnsbo udlejet til andre.

I bestyrelsen for SKUG sidder repræsentanter for menighedsrådet, kirken og ungdomsorganisationerne samt de ansvarlige for driften af Ungdomsgården og Stavsnbo.

Der er tre bestyrelsesmøder i SKUG om året samt en generalforsamling med efterfølgende konstituering af bestyrelsen. 

KONTAKT. BLIV MEDLEM! LÅN AF LOKALER OG STAVNSBO. GENERALFORSAMLING.

Alle i Skovlunde Sogn over 18 år kan blive medlemmer af den selvejende institution SKUG. Det koster 40 kr. om året (disse penge dækker smørrebrød på generalforsamlingen).

Lån af sognets lokaler i Tværfløjen: Se kalenderen på www.skug.dk og skriv til info@skug.dk.

Lån af sognets hytte, Stavnsbo: Se kalenderen på www.stavnsbo-lejren.dk og skriv til stavnsbo@skug.dk

Kontakt til SKUG: info@skug.dk

Indkaldelse til generalforsamling: Hent

Støttemedlemsskab af SKUG: http://www.skug.dk/media/1528/blivskugmedlem-seddel.pdf

Læs mere om SKUG på www.skug.dk

KALENDER

BegivenhedDato

Højmesse v/Morten Wassmer

 

23. jun 10:00
11:30
23. jun 10:00 -
11:30

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

30. jun 10:00
11:30
30. jun 10:00 -
11:30

Højmesse v/Karsten Garne

 

7. jul 10:00
11:30
7. jul 10:00 -
11:30

Højmesse v. Morten Wassmer

 

14. jul 10:00
11:30
14. jul 10:00 -
11:30

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

18. jul 13:30
14:30
18. jul 13:30 -
14:30

Højmesse v. Sidsel Lervad Hansen

 

21. jul 10:00
11:30
21. jul 10:00 -
11:30

Gudstjeneste på Lundehaven, 2. sal

 

23. jul 14:00
15:00
23. jul 14:00 -
15:00

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

28. jul 10:00
11:30
28. jul 10:00 -
11:30

Højmesse v/Karsten Garne

 

4. aug 10:00
11:30
4. aug 10:00 -
11:30

Højmesse v/Morten Wassmer

 

11. aug 10:00
11:30
11. aug 10:00 -
11:30

Gudstjeneste på Lundehaven, 1. sal

 

13. aug 14:00
15:00
13. aug 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

15. aug 13:30
14:30
15. aug 13:30 -
14:30

Højmesse v/Morten Wassmer

 

18. aug 10:00
11:30
18. aug 10:00 -
11:30

Menighedsrådsmøde

21. aug 19:00
22:00
21. aug 19:00 -
22:00

Højmesse v/Karsten Garne

 

25. aug 10:00
11:30
25. aug 10:00 -
11:30

Månedsfest - af være udsendt soldat og vende hjem igen

At være udsendt soldat – og vende hjem igen. Ved pensioneret oberst Lars R. Møller. …

4. sep 13:30
16:00
4. sep 13:30 -
16:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Anemonen

 

5. sep 13:30
14:30
5. sep 13:30 -
14:30

Gudstjeneste på Lundehaven, 1. sal

 

10. sep 14:00
15:00
10. sep 14:00 -
15:00

Seniorklubben

11. sep 12:30
15:30
11. sep 12:30 -
15:30

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

19. sep 13:30
14:30
19. sep 13:30 -
14:30

Gudstjeneste på Lundehaven, 2. sal

 

24. sep 14:00
15:00
24. sep 14:00 -
15:00

Menighedsrådsmøde

2. okt 19:00
22:00
2. okt 19:00 -
22:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Anemonen

 

3. okt 13:30
14:30
3. okt 13:30 -
14:30

Gudstjeneste på Lundehaven, 1. sal

 

8. okt 14:00
15:00
8. okt 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

17. okt 13:30
14:30
17. okt 13:30 -
14:30

Gudstjeneste på Lundehaven, 2. sal

 

22. okt 14:00
15:00
22. okt 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Anemonen

 

7. nov 13:30
14:30
7. nov 13:30 -
14:30

Gudstjeneste på Lundehaven, 1. sal

 

12. nov 14:00
15:00
12. nov 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

21. nov 13:30
14:30
21. nov 13:30 -
14:30

Gudstjeneste på Lundehaven, 2. sal

 

26. nov 14:00
15:00
26. nov 14:00 -
15:00

Menighedsrådsmøde

27. nov 19:00
22:00
27. nov 19:00 -
22:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Anemonen

 

5. dec 13:30
14:30
5. dec 13:30 -
14:30

Gudstjeneste på Lundehaven, 1. sal

 

10. dec 14:00
15:00
10. dec 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

19. dec 13:30
14:30
19. dec 13:30 -
14:30

Åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke i tiden

Læs mere om det igangværende arbejde med beskrivelse af visionen for Skovlunde Kirke som åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke.