Skovlunde Menighedsbørnehave

Torvevej 17 2740 Skovlunde

Børnehavens telefonnummer: 51 82 66 56
mail@skovlundembh.dk

Hjemmeside: www.skovlundemenighedsboernehave.dk
Børnehavens åbningstider: 
Mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 17.00.
Fredag fra kl. 7.00 til 16.00.

Vi har plads til 36 børn i alderen fra 2,5 år til 6 år.

Skovlunde menighedsbørnehave har snart eksisteret i 55 år. Vi holder til i den lille hyggelige og charmerende villa, som ligger på Torvevej 17. Vi er en børnehave, som værner om det hyggelige, nærværende og samværet mellem børn og voksne. Tid er et essentielt emne for os i børnehaven. Nok tid muliggør den tætte relation til børnene, som vi mener, er væsentlig for en god og tryg hverdag, samt udvikling af væsentlige kompetencer. Det er også vigtigt for os, at forældre føler, der bliver afsat tid til dem. Et godt forældresamarbejde baner vejen for kendskabet til jeres barn. Ved hjælp af viden om vores forældre og deres hverdag får vi et indblik, i de eventuelle forudsætninger og udfordringer et barn kan have. Derfor vil der altid være tid til en snak eller samtale, hvis behovet skulle være der.

Skovlunde menighedsbørnehaves tilknytning til kirken beror sig først og fremmest på, at vi i tidernes morgen er oprettet på initiativ af en gruppe aktive skovlundeborgere omkring Skovlunde Kirke i 1963. Vi holder fast i den forbindelse ved at gå til kirkelig legestue den første onsdag i hver måned. Derudover går vi i kirke til jul og til Vaffeldagsfest for storbørnsgruppen, kort før de skal videre i skole. Vi mener, at tilknytningen og kendskabet til kirken og den kristne tro bidrager til nogle gode og faste værdier i en konstant foranderlig verden.  

Vi mener, at vi med vore specielle fysiske rammer, en ældre villa med 3 udnyttede etager, er noget specielt.
Vi har også en ældre ”villahave” med kroge og hjørner og flot udsigt fra hegn og legemodul til området omkring os. På legepladsen har vi en høj flagstang, hvor vi hejser flaget til fest - og fødselsdage, så det næsten kan ses i hele byen.

Vi bor ved siden af Skovlunde Gl. skole. Her benytter vi hver uge både hallen og svømmehallen.

Vi følger årets traditioner og fejrer både Jul og Påske, Fastelavn, Sankt Hans og Halloween og selvfølgelig altid børnenes fødselsdage.

Vi holder sommerfest og julefest.

Vi er på ugentlig ture i lokalområdet.

Vi har dagkoloni to gange om året hvor vi er i Spejderhytten.

Vi ønsker, at børnehaven skal være en god ramme om børnenes tid hos os. hvor vi kan give børnene gode muligheder for, i samværet med kammeraterne og os, at udvikle og føle selvværd – glæde - fantasi og kreativitet og indlevelse og få tillid til, at de er og kan noget.

At de får en sproglig forståelse og lyst til at udtrykke sig, der gør dem parate til at løse opgaver og konflikter og erfaringer om venner og legekammerater og voksne der kunne bruges, og som man kunne have tillid til. 

 

 

KALENDER - BØRN OG UNGE

Ingen begivenheder fundet.