Spire-, Børne- og Ungdomskor


Kan du lide at synge, og har du lyst til at blive bedre?
Så kom og syng med i et af vore kor i Skovlunde Kirke. Det er både sundt, gratis og sjovt.

Vi har tre kor i Skovlunde Kirke. Spirekoret for børn i 0.-2. klasse, Børnekoret for børn i 3.-4. klasse og endelig Ungdomskoret for børn i 5. klasse og op.


For yderligere information
Mette Lilsig
, organist
Tlf 4049 6502
E-mail organist@skovlundekirke.dk.


Merete Karkov, organist
Tlf
2811 4878
E-mail organist@skovlundekirke.dk.

Spirekoret

Spirekoret er for børn i 0.-2. klasse.

Vi mødes i kælderen torsdage kl. 16.15-17.00.

Her synger vi, laver rytmik, danser og leger. Fire til seks gange om året deltager børnene i en børnegudstjeneste, koncert eller et korstævne.

Organist Mette Lilsig er korleder. For mere information kontakt Mette på telefon 40 49 65 02.

Børnekoret

Børnekoret er for børn i 3.-4. klasse.

Børnekoret fungerer som en slags forskole til Ungdomskoret, så her synger vi naturligvis, lærer noder, men leger også en masse. Fire til seks gange om året deltager børnene i en børnegudstjeneste, koncert eller et korstævne.

Vi mødes i kælderen torsdage kl. 15.00-16.00.

Organist Merete Karkov er korleder og kan kontaktes på telefon 28 11 48 78 eller mail organist@skovlundekirke.dk

Ungdomskoret

Ungdomskoret består af børn i 5. klasse og op.

Vi arbejder med både klassisk og rytmisk musik. Der er masser af udfordringer, deltagelse i højmesser, korrejser og weekender samt koncerter.

Vi mødes i kælderen onsdage kl. 15.30-17.30.

Organist Mette Lilsig er korleder. For mere information kontakt Mette på telefon 40 49 65 02. 

Læreplan for Børnekor

Formål

Aktiviteterne tager udgangspunkt i, at musik er vigtig del af kulturen, gudstjenesten og kirkens liv, og at alle mennesker har behov for musik til at give udtryk for følelser, tanker og fantasier.

Korarbejdet skal lære børnene at udtrykke sig i musik samt udfordre og udvikle deres musikalske univers. Ved at arbejde med rytme, melodi, klang, form og harmonik skal børnene, gennem undervisningen, opnå musikalske og sanglige kundskaber og færdigheder på et basisniveau, samt opleve glæden ved at lave musik sammen. Undervisningen inddrager musik fra mange forskellige genrer, stilarter, perioder og kulturer for at give børnene en øget forståelse af omverdenen gennem musik.

Faglige mål

At udvikle, erkende og opleve egne vokale muligheder og færdigheder i et musikalsk fællesskab og derigennem udvikle udtryksevne og gehør.
At opnå kendskab til en alsidig del af den danske sang- og salmeskat.
At kunne modtage instruktion, lytte og indordne sig i et fællesskab.
At beherske koncertsituationen såvel i kirken som i lokalmiljøet.
At opleve og bidrage til social samhørighed, trivsel og godt miljø.
At opleve glæden ved at udfolde sig i kor

Fagligt indhold 

Gehør
Nodelæsning
Stemmepleje
Opvarmningsøvelser
Repertoirekendskab
Hørelære / Teori
Musikalsk udtryk
Improvisation
Koncerttræning
Fællesskab
Leg
Udtryk

Tilrettelæggelse og arbejdsformer

I det daglige vil børnene opleve musikkens discipliner (se indhold) og aktivitetsformer som en helhed og føle en sammenhæng og en vekselvirkning mellem kundskaber og færdigheder. Det at optræde for andre er en vigtig del af læringsprocessen, og som led i korarbejdet, arbejdes der frem mod koncertlignende eller gudstjenestelignende begivenheder i kirkens regi. Ved at børnene også er publikum for de andre kor, tilegner de sig desuden et passivt repertoire, samt lærer at være positive tilhørere, og kunne glæde sig over andres musikfremførelser.