ADVENTS- OG JULE-ALTERSKAB

Det lukkede alterskab
De fire åbnede adventslåger
Det åbne alterskab

PÅSKE-ALTERSKAB

Det lukkede skab
Det åbne skab

PINSE-ALTERSKAB

Det lukkede alterskab
Det åbne alterskab

UDGANGSBILLEDET

FREMVISNING AF ALTERSKABE

Vi viser meget gerne kirkens flotte alterskabe frem for skoler, uddannelsesinstitutioner, kunstforeninger og andre grupper af interesserede. Læs mere her.

EN KIRKE AF TIDEN

Effatha! Luk dig op. Det er navnet på en af vores visioner for Skovlunde Kirke.

Sognets langsigtede udviklingsprojekt ”Effatha! Luk dig op!” er et projekt omfattende udsmykning og renovering/opdatering af kirkerummet.  

Det er vores vision, at vi ved at skabe et mere let, lyst, lydt og fleksibelt kirkerum med en moderne kunstudsmykning kan skabe en kirke af tiden. Det vil vi opnå ved at tilføre vores karakteristiske modernistiske kirkerum:

• Nye lamper, så kirken bliver godt oplyst på energirigtig vis.

• Et moderne lyd- og højtalersystem, så der kan høres med fra alle kirkens siddepladser.

• Nye stole, så vi får en større fleksibilitet ved de kirkelige handlinger og aktiviteter.

Udsmykningsprojektet består af seks billedfortællinger, udformet som alterskabe, der knytte bånd til gotikkens og renæssancens tradition herfor, og som taler i et nutidigt billedsprog om de kristen højtider og menneskelivet. Billedfortællingerne er fra vores tid, så både børn, unge og gamle kan forholde sig til dem. Billedfortællinger gør evangeliet nærværende for moderne mennesker, uanset hvor ofte de kommer i kirken.

Fuldt gennemført vil Effatha-investeringen beløbe sig til en samlet pris på ca. kr. 6,5-7 mio. Finansieringen søges realiseret i samarbejde med både mindre og større bidragsydere.  

 

Effatha! Luk dig op!

 

Spørgsmål og Svar (Q&A)

Q       Hvad er formålet med projektet ”Effatha! Luk dig op!”?

A       At skabe et mere let, lyst, lydt og moderniseret kirkerum, som understøtter menighedsrådets vision om at være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke i tiden.

 

Q       Hvorfor hedder projektet ”Effatha! Luk dig op!”?

A       Projektet er opkaldt efter Markusevangeliet og historien om helbredelsen af den døve og den stumme, som kort fortalt handler om at åben sig selv op og udvide sin horisont.

 

Q       Hvad består det samlede projekt af?

A       Projekt består af følgende fire hovedområder:

·      én samlet moderne kunstudsmykning af kirkekunstner Erik Hagens

·      et nyt lyd- og højtalersystem

·      en ny og bedre lavenergi-belysning

·      nye hynder på de massive kirkebænke i lyst fyrretræ

 

Q       Hvorfra stammer idéen til projektet?

A       Idéen begyndte at gro i menighedsrådet i perioden 2008-2012 på baggrund af nogle visionsdrøftelser i rådet og udstilling af billedkunstner Erik Hagens ”Esbjergevangeliet” i kirken.  

Q       Hvem har truffet beslutning om projektet?

A       Projektet blev vedtaget af et enigt menighedsråd på det ordinære offentlige møde den 20. marts 2014, med henblik på en faseopdelt realisering.

 

Q       Hvem har godkendt realiseringen af projektet?

A       Projektet er godkendt af Ballerup-Furesø Provsti og Helsingør Stift på baggrund af en ekspertfaglig vurdering af det samlede projekt af Udvalget for Kirkekunst under Akademiraadet. 

 

Q       Hvordan er offentligheden blevet informeret om projektet?

A       Projektet blev præsenteret for offentligheden på et offentligt orienteringsmøde den 7. marts 2013. Herefter har menighedsrådet løbende orienteret om projektet ved officielle lejligheder, i skriftlige publikationer og på sognets hjemmeside.  

 

Q       Hvornår forventes projektet at være færdigt?

A       Projektet forventes at kunne afsluttes i 2018

Q       Hvordan er projektet finansieret?

A       Projektet er delvis finansieret af eksterne donationer fra fonde og puljer, og delvis af sognets anlægsmidler.

 

Q       Hvilke fonde og puljer har bidraget økonomisk til projektet?

A       Augustinusfonden, Ballerup Rotary Klub, Ballerup Kommunes Kunstråd og Den Danske Forskningsfond

 

Q       Hvad er den samlede pris for projektet?

A       Det samlede projektet har en pris på rundt regnet 2 mio. kr. – svarende til 217 kr. pr. folkekirkemedlem i sognet.

 

Q       Er projektet blevet justeret undervejs?

A       Ja. Projektet er blevet justeret på baggrund af den ekspertfaglige vurdering fra Udvalget for Kirkekunst under Akademiraadet. Blandt andet er de oprindelige lysekroner i kirkeskibet og de massive kirkebænke blevet bevaret i stedet for udskiftning til nye lyskilder og til stolerækker.   

 

Q       Hvad består Erik Hagens kunstudsmykning af?

A       Erik Hagens kunstudsmykning med titlen ”Nutid i Skovlunde” består af 6 del-elementer:

·Et advent- og julealterskab

·Et hellig-tre-konger- og fastelavnsalterskab

·Et påske-alterskab

·Et pinse-alterskab

·Et udgangsbillede

·Et ”Jesus: Jeg er” alterskab

 

Q       Hvad betyder kunstudsmykningen ”Nutid i Skovlunde” for den hidtidige udsmykning i kirken?

A       Den eksisterende udsmykning af vævede tæpper nedtages på baggrund af den ekspertfaglige vurdering af projektet fra Udvalget for Kirkekunst under Akademiraadet – og efterfølgende godkendelse af provsti og stift. Den søges så vidt muligt genplaceret i kirkecenteret. Glasmosaikken i vinduet ved døbefonten bevares.    

STØTTEFORENINGEN EFFATHA!

Højmessen pinsedag 2014 var samtidig kick-off for en nyetableret Støtteforening for Effatha-projektet, som pinse-alterskabet er første del af.

Det årlige medlemskontingent er:

Enkeltperson: kr. 100 – Familie: kr. 300 – Forening/Institution/Virksomhed: kr. 500.

Kontingentet er gældende for et år fra 1. juli.

Inkluderet i medlemsskabet er et eksemplar af plakaten ”Effatha! Luk dig op! – Skovlunde Sogn” (str. 42x59,4 cm). Information og indmeldelse kan ske ved direkte kontakt til kirkekontoret eller ved at udfylde nedenstående formular.

Medlemsskab af Støtteforeningen Effatha, Skovlunde Sogn

Vælg medlemstype
Vælg betalingsform

DER ER NOGET AT SE I SKOVLUNDE

 

Dette er en artikel fra Kristeligt Dagblad

AF NIELS DAVIDSEN-NIELSEN

11. maj 2017

 

Det særlige ved Erik Hagens billeder i Skovlunde Kirke er, at de viser scener fra vores egen tidsalder og pulserende hverdagsliv

 

I gamle dage var der i Skovlunde – forstaden nordvest for København – en flyveplads, hvorfra man i en lille maskine kunne komme hurtigt til Anholt. Det benyttede min familie og jeg os af, da vi for 47 år siden skulle på sommerferie. Når jeg stadig husker turen, er det, fordi den var så turbulent, at vores et-årige søn skreg af rædsel hele vejen over Nordvestsjælland og Kattegat. Siden er han blevet mere modig.

 

Så Skovlunde har jeg ikke glemt, og i dag er der virkelig noget at komme efter. I den smukke moderne kirke, der ligger bekvemt lige ved S-togsstationen, kan man glæde sig over den anerkendte og ofte prisbelønnede kunstmaler Erik Hagens’ udsmykning, der nu er under færdiggørelse. Den består af trefløjede højtidsskabe, der ligesom altertavlerne fra 1500-tallet i Roskilde Domkirke og Slesvig Domkirke kan åbnes og lukkes. Det sker efter kirkeårets rytme ved advent, jul, helligtrekonger (fastelavn), påske og pinse samt i trinitatistiden efter pinse til sidste søndag før advent.

 

Det særlige ved billederne i Skovlunde Kirke er, at de viser scener fra vores egen tidsalder, herunder fra et pulserende dansk hverdagsliv, der sættes ind i en bibelsk sammenhæng.

 

For eksempel bliver Jesus født i en viadukt under en tungt trafikeret motorvej. Også Skovlunde og det københavnske forstadsmiljø bliver afbildet.

 

Lad mig beskrive påskeskabet. Når det er lukket, ser man på baggrund af en grå collage af billeder af gamle bibler Skovlundes fire præster.

 

Denne collage omkranser to glaslåger med en mand og en kvinde i profil, der som et billede på sammenhold ser hinanden i øjnene. Når skabet åbnes, ser man i midten et nadverbillede, hvor Jesu plads i midten – som på Leonardo da Vincis maleri ”Den sidste nadver” – er overtaget af den franske præst Abbé Pierre. Det var ham, der i 1949 i Paris oprettede klunsersamfundet Emmaus og viede sit liv til at hjælpe fattige og boligløse.

 

Blandt de seks personer til venstre på billedet finder man frihedskæmperen Kim Malthe Bruun (hvis bog med breve jeg fik som konfirmationsgave) og Nelson Mandela, og blandt dem til højre Martin Luther King (altså ham fra Amerika!), den tyske teolog og frihedskæmper Dietrich Bonhoefer og maleren Vincent van Gogh, der med den ydmyge holdning, han udtrykte i sine billeder, anses for et beundringsværdigt menneske.

 

I sine billedværker styrer Erik Hagens derfor bevidst uden om traditionelle kristne symboler som kors, glorie og englevinger. Det gør for ham at se malerierne for indforståede.

 

Det er heller ikke stille, kontemplative billeder, han maler, men typisk billeder med mange detaljer (som for eksempel Brueghels) af pulserende dansk hverdagsliv. Og i overensstemmelse med Folkekirkens Nødhjælps logo tror han på et liv før døden.

 

Skovlunde er Erik Hagens’ første kirkeudsmykning. Men det religiøse stof har han tidligere arbejdet med, og i skolesammenhæng bruges hans ”EsbjergEvangeliet” – et 40 meter langt vægmaleri afsluttet i 2005 – til formidling af kristendommen.

 

I en artikel fra 2013 i Kristeligt Dagblad af Jørgen Steens om Erik Hagens’ påtænkte låger til årets højtider i Skovlunde Kirke kunne man læse, at Erik Hagens en dag var faldet i snak med en nabo, der havde svært ved at forklare, hvorfor vi fejrer pinse, og hvad det var, der skete i påsken.

 

De spørgsmål er der garanteret mange, der er ude at stand til at svare på, og det ansporede ham til at fortsætte med at formidle kristendommen, som han selv opfatter den.

 

Folk i Skovlunde har grund til at være stolte af den kirkeudsmykning, der nu nærmer sig sin afslutning. Så hvis De har mulighed for det, kan jeg varmt anbefale, at De begiver dem derud og overværer åbningen af det trefløjsskab, der handler om pinsen. Ved samme lejlighed har De mulighed for at bese billederne på forsiden af alle de lukkede skabe.

 

Erik Hagens’ tilgang til bibelstoffet – næsten udelukkende Det Nye Testamente – er helt hans egen og giver masser af stof til eftertanke. Døm selv.

NYT LYS I KIRKERUMMET

Som led i "Effatha Luk dig op!" har vi ændret belysningen i kirkerummet.

For at få mere og bedre lys har vi nedtaget nogle af lysekronerne i koret og i stedet sat nogle ”Domkirkefade” med spots op. Disse er designet af Asger Bay Christiansen, lysarkitekt, cand. arch.

Vi har også skiftet alle el-pærerne ud i lysekronerne med nogle led-pærer, som ud over at være energibesparende giver mere og bedre lys.

NYT LYDANLÆG I SKOVLUNDE KIRKE ER EN DOMKIRKE VÆRDIG.

Næste kapitel i Skovlunde Sogns udviklingsprojekt ”Effatha! Luk dig op!” er klar til at blive åbnet, når et helt nyt lydanlæg i kirke og kirkecenter nu kan tages i brug. Med et helt nyt forbedret lyd-system, der er særligt tilpasset Skovlunde Kirke og Kirkecenters rum og akustik, vil den lydmæssige totaloplevelse blive markant styrket.

Igennem de senere år har flere og flere oplevet, at det ikke altid var let at høre, hvad der blev sagt, når der var gudstjenester og kirkelige handlinger i Skovlunde Kirke eller aktiviteter i kirkecenteret. Skovlunde Sogns Menighedsråd har derfor gennem et stykke tid arbejdet på at finde en god løsning på problemet, så den lydmæssige del af totaloplevelsen i Skovlunde Kirke og Kirkecenter, kan være helt i top.

”Vi er stolte af at kunne fortælle, at vi netop har fået installeret et nyt lyd- og højtalersystem i både kirkerummet og i vores lokaler i kirkecenteret – både i studiekredslokalet, pejsestuen og i vores lokaler i kælderen, siger sognepræst Karsten Lundbeck Garne og fortsætter:

”Jeg er sikker på, at det nye udstyr vil opleves som en forbedring, og håber at mange vil komme til gudstjeneste og opleve og høre det som en forbedring”.

Kirkers store, hårde reflekterende flader og akustik stiller høje krav til, at lydanlæggene kan gengive den bedst mulige taleforståelighed, så alle kan høre og forstå de talte ord. Derfor har Menighedsrådet valgt at prioritere investering af nyt lydanlæg af høj kvalitet, nu hvor det økonomiske grundlag har været til stede.

”Med vores vision om at være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke i tiden, har det været helt centralt for menighedsrådet, at også lyden og det talte ord kan åbne sig op og blive vedkommende – uanset hvor man er i kirken. Det glæder os derfor meget, at vi nu har nået næste milepæl i vores udviklingsprojekt ”Effatha! Luk dig op!”. Og når et lydanlæg af samme type har givet englelyd i Roskilde Domkirke, er jeg fuld af fortrøstning i forhold til, at vi også kan få en rigtig god lydoplevelse i vores egen ”lokale domkirke”, siger formand for menighedsrådet Lars Green Bach.

NY KUNST I SKOVLUNDE KIRKE ÅBNER EVANGELIET OP

I en propfyldt kirke holdt Skovlunde Sogn pinsefest og fejrede pinsen sammen med offentliggørelsen af Erik Hagens kunstværk pinse-alterskabet. Pinsebudskabet om Helligånden var sammen med Grundtvig, folkeoplysning, fælleskab og demokrati nogle af omdrejningspunkterne for henholdsvis sognepræst Henriette Thorup Ringgaards prædiken, og talerne af borgmester Jesper Würtzen og folketingets næstformand, tidl. kirkeminister, Bertel Haarder.

”Det var en festhøjmesse med ikke bare ét men mange højdepunkter – med ekstraordinære talere og en nykomponeret Skovlunde Sogn fanfare udført af fire topklasse-hornister. Men det centrale var naturligvis pinsebudskabet og åbningen af Erik Hagens kunstværk pinse-alterskabet af to af vores seneste minikonfirmander” siger formand for menighedsrådet Lars Green Bach og fortsætter:

”Højmessen pinsesøndag er et fornemt eksempel på den sognekirke vi gerne vil være: En åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke i tiden. Ordet, musikken og billederne smeltede sammen i én samlet fortælling om det fantastiske og forunderlige i evangeliet, så det åbnede sig op og blev nærværende for vores liv her i Skovlunde i dag”.

Bertel Haarders tale var centreret om Grundtvig og Grundtvigs syn på pinsen med en række citater fra Grundtvigs salmer, med udgangspunkt i adventssalmen ”Vær velkommen, Herrens år” og linjerne: ”Pinsedag, da Guds Ånd kom herned, da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed”. Bertel Haarder fortolkede pinsen som det, der giver liv til det døde og som det liv, der hæver sig over det døde. Han talte om ånden, som den, der giver liv til fællesskabet, og om lyset som det centrale i Grundtvigs pinsesalmer. Lyset i form af oplysning, og deraf folkeoplysning som forudsætning for demokratiet. Blandt andet sagde han: ”Folkeoplysningens formål er at oplyse menneskelivet, at vække sindet, at gøre øjet vågent, så det kan se, hvad det ikke før kunne se, og ørerne kan høre, hvad de ikke før kunne høre. Med andre ord – det er sindets åbenhed, det kommer an på”.

Sognepræst Henriette Thorup Ringgaard tog i sin prædiken afsæt i al medievirakken omkring Lars Løkke Rasmussen og hans mediespåede afgang som partileder, og sammenlignede mediernes dækning af forløbet med sæbebobler, der brister uden noget andet indhold end tom luft. Modsat Helligånden og den kraft den har virket ved de sidste 2000 år, og som vi fejrer med pinsen: ”Ånden bryder ud, springer grænser, åbner et mulighedsrum for at lære at handle i overensstemmelse med buddet om at elske Herren din Gud og din næste som dig selv”. Henriette Thorup Ringgaard knyttede videre tråde til Apostlene for 2000 år siden: ”Deres bekendelsen til vor opstandne Herrer og Frelser, Jesus Kristus, var så voldsom, at fordringen om at fortælle historien videre blev fulgt – endda mange gange med livet som indsats”. Dette koblede hun til Erik Hagens pinsebillede, og hvordan det stiller menneskene på billedet over for fordringen i evangeliet, og hvordan det bringer håb: ”Vi må tage stilling til om livet bare er som en sæbeboble fyldt med ligegyldig luft for os. Eller har luften et andet indhold? En fordring som udspringer af Jesus Kristus?”.

Jesper Würtzen talte, med udgangspunkt i dagens tekst, om fælleskabet og fælleskabets mange former og betydninger i vores liv: ”Vi bor i samme by: Skovlunde. Vi går på de samme gader, handler i de samme butikker, sender vores børn i de samme institutioner og skoler, og vi kommer i de samme foreninger”. Jesper Würtzen trak linjer til den nyligt overståede grundlovsdag, hvor demokratiet og vores grundlovssikrede ret til at være forskellige blev fejret: ”fællesskabet giver jo netop værdi, når vores erfaringer, viden og holdninger mødes og brydes”. Til slut ønskede han Skovlunde Kirke tillykke med pinse-alterskabet, med en anerkendelse af den nye kunst i kirken: ” Det er fantastisk, som I her i Menigheden i Skovlunde lever op til jeres vision om at være en kirke i tiden.”

Efter højmessen var der fernisering af det ny kunstværk, hvor billedkunstner Erik Hagens gav en introduktion til hans arbejde med pinse-alterskabet, og de tanker der ligger bag. Højmessen var samtidig kick-off for en nyetableret Støtteforening for Effatha-projektet, som pinse-alterskabet er første del af. Information om indmeldelse i støtteforeningen er at finde på sognets hjemmeside. Alle medlemmer får en plakat af pinse-alterskabet som en del af medlemsskabet.

LIVLIGT DEBATMØDE OM VISIONEN "EFFATHA! LUK DIG OP"

Skovlunde Sogns Menighedsråd, den 7. marts 2013.

Næsten 200 interesserede mødte torsdag aften op til Skovlunde Sogns Menighedsråds offentlige møde, hvor visionen for en kirke i tiden ”Effatha! Luk dig op” blev præsenteret og debatteret.

Den ambitiøse vision for Skovlunde Sogn ”Effatha! Luk dig op” trak torsdag aften næsten 200 engagerede mennesker i kirke i Skovlunde. Her præsenterede billedkunstneren Erik Hagens sine tanker og idéer bag hans moderne forkyndende kunst i historiske trefløjede alterskabe, som han har lavet helt specifikt til Skovlunde Kirke og til os mennesker i Skovlunde. Ligeledes gav tidligere direktør for Statens Museum for kunst en flot gennemgang af eksempler på succesfulde og mindre succesfulde kunst- og indretningsprojekter i danske folkekirker.

"Jeg er meget glad for den store interesse for at høre om menighedsrådets vision og for mulighederne for en ny udsmykning og indretning af vores kirke. Uden en åbenhjertig og engageret debat udvikler vi ikke vores lokale folkekirke i samhørighed med den tid, vi er en del af. Og den livlige debat og de mange gode spørgsmål til projektet viser, at det er noget, som optager mange mennesker" siger formand for menighedsrådet Lars Green Bach og fortsætter:

"Der er hos mange trofaste kirkegængere en stor kærlighed til vores nuværende altertæppe. Så der blev på mødet udtrykt stor bekymring for, hvad der skal ske med det nuværende vævede altertæppe, når projektet realiseres med moderne kunst i historiske alterskabe. Og mange af de trofaste kirkegængere kan slet ikke forestille sig kirken uden dette altertæppe. Det synspunkt respekterer jeg fuldt ud – vi har alle sammen noget, som har særlig betydning for os. Derfor gør vi os i menighedsrådet også store overvejelser over, hvordan altertæppet på anden vis kan komme til sin ret i Skovlunde Kirkecenter."

Menighedsrådet tager alle kommentarer og synspunkter fra aftens debat med i sit videre arbejde med at realisere visionen for en kirke i tiden.

EN KIRKE I TIDEN - OGSÅ I FREMTIDEN?

Skovlunde Sogns Menighedsråd, den 24. februar 2013.

En kirke i tiden – også i fremtiden?

Skovlunde menighedsråd inviterer til offentligt orienteringsmøde 7. marts, hvor menighedsrådets vision for en kirke i tiden "Effatha! Luk dig op" vil blive præsenteret for alle interesserede.

Den ambitiøse vision for Skovlunde Sogn "Effatha! Luk dig op" skal være med til at skabe en kirke i tiden ved at åbne evangelierne op, så de er nærværende for moderne mennesker, og ved at skabe et mere let, lyst, lydt og fleksibelt kirkerum.

"Vores vision for en kirke i tiden er nu ved at blive så konkret, at vi synes, at alle i sognet skal have mulighed for at høre mere om det. Derfor inviterer vi alle interesserede til et orienteringsmøde i kirken, hvor både projektets kunstner Erik Hagens, tidligere direktør for Statens Museum for Kunst Allis Helleland, og menighedsrådet vil præsentere visionen og de spændene perspektiver, vi synes, den rummer " siger formand Lars Green Bach og fortsætter:

"Vi ønsker, at projektet får et lokalt ejerskab blandt indbyggerne i Skovlunde – hvad enten de er faste kirkegængere eller ej. Jeg håber derfor, at rigtig mange skovlundeborgere vil komme til vores orienteringsmøde og høre mere om indholdet i projektet og spørge interesseret ind til det." 

Kunst- og udsmykningsprojekt "Effatha! Luk dig op" blev undfanget i det foregående menighedsråd. Dels som en udløber af en visionsdebat om fremtidens kirke i Skovlunde og dels i kølvandet på, at Erik Hagens kunstværk "Esbjergevangeliet" var på besøg i kirken i en periode. Men til forskel fra Esbjergevangeliet – der er malet til en uddannelsesinstitution – er kunsten i "Effatha! Luk dig op" tolkninger af evangelierne malet til Skovlunde Kirke så det passer til de mennesker, der bor i sognet.

"Fra jeg så de første spæde skitser lavet af Erik Hagens, der på en anderledes måde ville præsentere og illustrere evangeliet, og hvor man ville kunne åbne og lukke alterskabene op, så de kommer til at passe til den enkelte højtid, og til nu, hvor jeg har været på besøg i Erik Hagens atelier og se projektet skride frem i den fulde størrelse med nye ideer og farver på, så må jeg sige at det har været en utrolig spændende og udfordrende proces at være en del af. Nu begynder projektet at bliver til virkelighed, og jeg er glad for, at vi nu er nået dertil, hvor vi kan præsentere det for alle interesserede " siger Anette Juvald, der som genvalgt menighedsrådsmedlem har været med fra de første tanker om projektet blev tænkt i det tidligere menighedsråd.

FOLDER OM PROJEKTET

Her kan du læse og downloade folderen, der beskriver projeket for det nye kirkerum.

Se skitser af kunstudsmykningen andetsteds på denne side.

STØT PROJEKTET!

Efter mere end 40 år med en rig mangfoldighed af aktiviteter trænger vores kirkerum til et mere tidssvarende udtryk, som kan inspirere de mennesker, der kommer i kirken.

Vi har imidlertid brug for dit engagement for, at vores ambitiøse vision kan blive til virkelighed. Inden for kirkens almindelige ramme har vi, når de faste omkostninger er afholdt, ikke midler i overflod. Derfor vil alle bidrag, store som små, være en kærkommen håndsrækning til at føre Skovlunde Kirke ind i en ny tid.

Du kan indbetale dit bidrag til vores konto i Nordea Bank:
Reg. nr.: 2314
Konto nr.: 6887355124

På forhånd tak for dit bidrag.

ERIK HAGENS OG HANS ATELIER

SKITSER AF MALERIERNE. KLIK PÅ DEM OG SE DEM I STOR STØRRELSE.