Begravelse/bisættelse

Anmodning om begravelse

De pårørende skal hurtigst muligt efter dødsfaldet anmode om begravelse eller bisættelse hos begravelsesmyndigheden, dvs. kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Oftest giver de pårørende en bedemand fuldmagt til at foretage denne anmodning. De pårørende kan selv anmode om begravelse/bisættelse på borger.dk.

Ved anmodningen skal der tages stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes, i hvilken kirke eller kapel det skal foregå, og om der skal medvirke en præst. Oplysningerne skal stemme overens med afdødes (kendte) ønsker. Var afdøde medlem af folkekirken, vil det blive taget som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse/bisættelse, og der vil derfor medvirke en præst ved begravelsen/bisættelsen.

Aftale om tidspunkt for begravelse/bisættelse

De pårørende/bedemanden kontakter kirkekontoret for at aftale tidspunktet for den kirkelige handling og hvilken præst, der skal stå for denne. De pårørende har mulighed for at ønske, hvilken præst, der skal stå for handlingen. I samme forbindelse aftales tidspunktet for en samtale mellem de pårørende og præsten. 

Begravelse

Ved begravelse bliver afdøde lagt i en kiste og begravet på kirkegården.

Bisættelse

Ved bisættelse bliver afdøde brændt på et krematorium, og asken lægges i en urne, der nedsættes i jorden på kirkegården. Det er også tilladt at sprede asken over havet (efter udtrykkeligt ønske fra afdøde). Siden 1. august 2008 har det desuden været lovligt at blive begravet på særlige skovgravpladser.  

Har afdøde tilkendegivet ønske om begravelse eller kremering samt eventuel askespredning, vil dette som udgangspunkt blive fulgt. Hvis sognepræsten kan godkende anmodningen, udsteder han/hun en begravelsesattest. Den afdøde må hverken begraves eller brændes, før begravelsesattesten er skrevet.