Faderskab og fælles forældremyndighed

Hvis I er gift

Hvis I er gift på fødselstidspunktet, får I automatisk fælles forældremyndighed.

Hvis I ikke er gift

Hvis I ikke er gift, skal I udfylde og underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring" om faderskab, der giver jer fælles forældremyndighed over jeres barn. Det skal I gøre på borger.dk i løbet af de første 14 dage efter barnets fødsel. Efter 14 dage overgår faderskabssagen til Statsforvaltningen.

Hvis I ønsker at få fastlagt faderskabet før barnets fødsel, skal I i stedet udfylde blanketten "Faderskab og forældremyndighed", også på borger.dk.

Medmoderskab

Regler

Den 1. december 2013 trådte der nye regler i kraft om medmoderskab. Reglerne gælder kun for de børn, hvor inseminationen har fundet sted 1. december 2013 og senere.

De nye regler betyder en høj grad af ligestilling af par af samme køn og par af forskelligt køn, når faderskabet / medmoderskabet til et barn skal fastslås.

Reglerne betyder eksempelvis, at medmoren til barnet får de samme rettigheder og pligter over for barnet.

Reglerne betyder også, at hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af kunstig befrugtning, bliver den kvinde, der ikke er mor til barnet, automatisk barnets medmor. Behandlingen med kunstig befrugtning kaldes i den nye lovtekst og i de gældende vejledninger for ’assisteret reproduktion’. Kunstig befrugtning og assisteret reproduktion er umiddelbart det samme.

Man skal være opmærksom på, at hvis der er tale om en kendt donor, altså hvis donoren ikke er anonym, anses donoren som udgangspunkt for at være barnets far. Donoren, den kommende mor og morens partner (ægtefælle, registreret partner eller kæreste) kan aftale, at donoren ikke skal have status som barnets far, men at det i stedet bliver morens partner, der får status som medmor.

Hvordan fastslås et medmoderskab?

Et medmoderskab kan kun fastslås, hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af kunstig befrugtning. Graviditet ad anden vej er ikke gyldig, hvis en kvinde skal have medmoderskab.

Hvis man skal fastslå et medmoderskab, skal proceduren begynde inden selve behandlingen med kunstig befrugtning. Det er Statsforvaltningen, der behandler sager om medmoderskab.

Læs mere om medmoderskab hos Statsforvaltningen eller på borger.dk.