Indmeldelse

Indmeldelse

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere. Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår som udgangspunkt ved søndagens højmesse. 

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem. Kontakt en af kirkens præster med henblik på en samtale og underskrivelse af en genindtrædelsesanmodning.

Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Kun ét medlemsskab 

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund. 

Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskab af folkekirken. Det sker dog ikke automatisk. Du skal selv melde dig ud.

Udmeldelse

Udmeldelse af Folkekirken

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til en af kirkens præster eller kirkekontoret. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. 

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket. 

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen. 

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken. 

Dine rettigheder

Dåb: Selvom du ikke er medlem af Folkekirken, kan du stadig betragte dig selv som døbt. Dåben er et forhold mellem dig og din Gud og derfor ikke betinget af medlemsskabet. I dåben har Gud antaget dig til sit barn. Dåben er din – ligesom du stadig er Guds barn. Skulle du få børn, kan de også blive døbt, selvom du ikke er medlem.

Vielse: Skal du på et tidspunkt i fremtiden giftes i en kirke, har du som ikke-medlem stadig mulighed for dette. Blot kræver det, at din tilkommende mand/hustru er medlem.

Gravplads: Ønsker du, når den tid kommer, at stedes til hvile på en kirkegård, skal du være opmærksom på, at prisen for ikke-medlemmer kan være en anden end for medlemmer. Dette skyldes, at en del af udgifterne til at drive kirkegården finansieres af den kirkeskat, som du som ikke-medlem ikke længere betaler.

Kan jeg blive begravet?

Meget ofte stilles spørgsmålet af udmeldte: kan jeg blive begravet i en kirke med præstelig medvirken nu, hvor jeg ikke er medlem af Folkekirken?

Svaret er, at du med udmeldelsen har fraskrevet dig rettigheden til at blive bisat/begravet, hvor en præst medvirker. Præsten er i sin gode ret til at nægte at medvirke.

Det hænder, at det alligevel forekommer, hvis der er ganske særlige grunde. Det er helt op til den enkelte præst at træffe beslutning om, hvorvidt det kan lade sig gøre.

Har du informeret dine pårørende?

Ikke sjældent opdager familiemedlemmer først ved dødslejet, at deres pårørende ikke er medlem af Folkekirken. I den situation kan det komme voldsomt bag på dem.

Derfor kan være en god ide at informere dine nærmeste pårørende om din beslutning, sådan at de også er vidende om de mulige konsekvenser.

Genindmeldelse

Skulle du på et tidspunkt beslutte dig for at melde dig ind i Folkekirken igen, så er proceduren følgende: Du skal have en samtale med en præst – og derefter underskrive en genindtrædelses-anmodning.