Navneændring

Ønsker du at søge om navneændring, kan det gøres via borger.dk. Ansøgningen behandles af Skovlunde Kirkekontor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis du er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis din fødsel er registreret i et anerkendt trossamfund skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest. Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse. Eventuelt skal du også vedlægge en attest eller tilsvarende, som afspejler dit nuværende navn, hvis det ikke fremgår af fødselsattesten. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Navneændring ved vielse

Ønsker du at søge om navneændring på din bryllupsdag, så det nye navn kommer til at stå på din vielsesattest, skal det ske via borger.dk. Husk, at oplyse vielsesdato og vielsessted!

Hvis du søger om navneændring på din bryllupsdag, vil du normalt ikke få svar på din ansøgning inden vielsen. Navneændringen vil ske på bryllupsdagen, medmindre du inden vielsen har fået afslag på din ansøgning.

Ansøgningen behandles af Skovlunde Kirkekontor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.

Gebyr

Alle navneændringer belægges med et gebyr, dog ikke ved navneændringer i forbindelse med vielser.