Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man til den kirke i det sogn, hvor man bor. Her har man ret til at få foretaget kirkelige handlinger. Hvis man har et ønske om at høre til en anden kirke end dér, hvor man bor, kan man løse sognebånd til et andet sogn, eller rettere til en anden præst.

Der kan være flere grunde til at løse sognebånd. Man kan fx flytte til et andet sogn, men ønske stadig at høre til i sin gamle menighed, og man kan ønske at flytte tilhørsforholdet fordi man alligevel altid kommer i en kirke uden for sit bopælssogn.

Ønsker man at løse sognebånd til Skovlunde Sogn skal man rette henvendelse til den af præsterne, man ønsker at løse sognebånd til med henblik på en samtale. I forbindelse med sognebåndsløsning skal man tage stilling til, om man ønsker at få valg- og stemmeret ved menighedsrådsvalg i Skovlunde Sogn eller bopælssognet.

Sognebåndsløseren kan anmelde at sognebåndet ophører, og præsten kan under visse omstændigheder opsige sognebåndet.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst man har løst sognebånd til får embede i et andet sogn, bliver afskediget eller dør.