Vielse

Ægteskabserklæring

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. I skal søge digitalt via borger.dk.

Prøvelsesattest

Kommunen undersøger, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden, og udsteder en prøvelsesattest.

Hvis I skal vies i en kirke, i et godkendt trossamfund eller uden for kommunen, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til kirkekontoret/vielsesmyndigheden. Skal I giftes på rådhuset, bliver prøvelsesattesten ikke udleveret.

I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

Vielsesdato og samtale med præsten

Ønsker I at blive gift i Skovlunde Kirke skal I kontakte kirkekontoret for at aftale en vielsesdato. Betingelsen for at blive gift i Skovlunde Kirke er, at I har bopæl i Skovlunde Sogn eller har en tilknytning til sognet/kirken. Desuden skal mindst en af jer være medlem af folkekirken.

Inden vielsen skal I have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen.

Navneændring

Ægtefæller beholder deres egne navne i forbindelse med vielsen. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I ansøge om en navneændring på bryllupsdagen.

Kirkelige velsignelse

Hvis I er borgerligt viede eller har indgået registreret partnerskab kan I få en kirkelig velsignelse af en præst i kirken.

I skal kontakte kirkekontoret for at aftale en dato for den kirkelige velsignelse. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.