ARKITEKTUR

Kirken er bygget op om trekanter, hvilket kommer til udtryk i arkitekturen og i en del af inventaret. Alt kirkens inventar er tegnet af arkitekt M.A.A. Aage Porsbo.

Kirkerummet udgør et stort åbent rum, som deles i to funktionsområder af en lav trappe i hele kirkens bredde. Øst for trappen er alteret centralt placeret. Til højre for alteret findes døbefonten og til venstre prædikestolen. Prædikestol, alter og døbefont er opbygget af mursten.

Sydvæggen består af syv smalle vinduespartier i fuld højde fra gulv til loft og udgør en kolonnade, der åbner kirkerummet ud mod Lundebjerggårdsvej.

Kirkens loftbelysning (lysekronerne) er udført af Kemp og Lauritsen. Belysningen i koret (Domkirkefade med spots) er designet af Asger Bay Christiansen, lysarkitekt, cand. arch.

Nærmest indgangen i vestsiden findes orgelet.

I kirkerummet er der opstillet to bænkerækker på hver sin side af midtergangen. Der er plads til ca. 230 kirkegængere. Ved særlige lejligheder kan der ved opstilling af ekstra stole sidde knap 400 i kirken.

ALTERBORD OG ALTERSØLV

Alterbordet består af tre murede ben, hvorpå bordpladen af lakeret limtræ hviler.

På alterbordet står et kors af sortmalet jern med 3 indlagte røde sten. Korset er udført af sølvsmed Frithjof Bratland.

Kirkens hellige kar og de tre lysestager på alteret er af sølv og udført af sølvsmed Frithjof Bratland.

ALTERTÆPPE OG VÆGTÆPPER

Bemærk! Altertæppet og vægtæpper er taget ned og kan p.t. ikke længere ses i kirken/kirkecentret.

Op gennem 1980-erne opstod en idé med at udsmykke væggen bag kirkens alter. Den 30. oktober 1990 blev tæppet bag alteret afsløret. Tæppet er vævet af kunstneren Else Marie Jacobsen, Kristiansand i Norge.

Tæppet fremstiller et frelseshistorisk forløb fra verdens skabelse over profetierne i Det gamle Testamente til den opstandne Kristus og omtalen af den store hvide flok fra Åbenbaringen. Det sorte kors på alteret indgår i kompositionen og knytter altertæppets to dele sammen.

På kirkens væg ved udgangen har der tidligere hængt tre billedtæpper, der ligeledes er vævet af Else Marie Jacobsen. Disse billedtæpper er taget ned og er nu hængt op i konfirmandlokalet i kælderen. De tre billedtæpper er inspireret af Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 19: "Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer............ Men saml jer skatte i himlen".

Der kan læses mere om tæpperne i en folder, hvori den tale, Else Marie Jacobsen holdt ved afsløringen af altertæpperne, også er gengivet. Folderen kan købes for 5 kr. i kirken.

MESSEHAGLER

Skovlunde Kirke har fire messehagler: En hvid (gylden), grøn, violet og rød. Messehaglerne er tegnet af kirkens arkitekt M.A.A. Aage Porsbo og udført af væveren Hanne Vedel, Aabenraa.

DØBEFONT OG GLASMOSAIK

Kirkens dåbsfad og dåbskande er af tin belagt med sølv og udført af sølvsmed Frithjof Bratland.

I vinduet ved døbefonten er der en glasmosaik udført af billedkunstner Jens Urup, Virum. Med sin placering ved døbefonten skal motivet pege hen på det, som også viser hen til dåben og som i en salme udtrykkes med ordene: "Kender du den livets kilde, hvorfra nådens strøm udgår".

ADVENTS- OG JULE-ALTERSKAB

Det lukkede alterskab
De fire åbnede adventslåger
Det åbne alterskab

HELLIGTREKONGERS- OG FASTELAVNS-ALTERSKAB

Det lukkede alterskab
Det åbne alterskab

PÅSKE-ALTERSKAB

Det lukkede skab
Det åbne skab

PINSE-ALTERSKAB

Pinse-alterskabet er udført af billedkunstner Erik Hagens i 2014. Pinse-alterskabet blev afsløret pinsedag den 8. juni 2014.

Erik Hagens ord om pinse-alterskabet: 

Det trefløjede pinse-alterskab viser som lukket et motiv af mennesker, nærmere bestemt eksperter af enhver slags, der er i færd med at opbygge en sikker verden af viden og informationer. At de er eksperter kan man se ved at byggematerialet er fagbøger, videnskabelige afhandlinger, videokameraer, videns-værktøj af enhver art, på samme måde som man dengang i Det gamle Testamente med mursten ønskede at opføre et bygningsværk for at beherske himmel og jord - et tårn, der nåede helt op til Gud. Det blev der sat en stopper for ved, at alle mennesker fik forskellige sprog og derfor ikke kunne arbejde sammen. Pinseunderet er en symbolsk ophævelse af al sprogforbistring - ved troens kraft. Eller sagt på en anden måde - havde Jesus ikke levet, var modsætningen mellem tro og viden en uoverstigelig kløft.

Til pinse viser det åbnede pinse-alterskab, hvorledes en fragmenteret verden af viden og fakta, som vi opbygger tilværelsen på, splittes og sprænges. Ikke ved den højerestående Guds indgriben, men ved de holdninger, den lidenskab og næstekærlighed, som mennesket Jesus eksemplificerede i sit korte liv. Pinseliljen bliver et symbol, der sprænger sig ind i alle kroge og hjørner i den trivielle 2- eller 3-værelses tilværelse, som de fleste af os lever.

Det lukkede alterskab
Det åbne alterskab

UDGANGSBILLEDET

ORGEL

Kirkens orgel er bygget af Orgelbyggeriet Th. Frobenius & Sønner i Lyngby (Opus nr. 789) og har ca. 1300 piber og 22 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk og pedal.

Dispositionen er præget af orgelbevægelsens idéer om et orgel med meget lystklingende stemmer efter forbillede fra Nordeuropa i barokken. Orgelet egner sig derfor primært til barokmusik.

Facaden er tegnet af arkitekt M.A.A. Aage Porsbo, og dispositionen er udarbejdet i tæt samarbejde med kirkens første organist Dora Voss og kirkeministeriets daværende orgelkonsulent Per Kynne Frandsen. Orgelet blev taget i brug ved kirkens indvielse Pinsedag 1972.

Disposition

Hovedværk: Principal 8' (C-F fælles med rørfløjte 8'), Rørfløjte 8' ,Oktav 4', Spidsfløjte 4', Quint 2 2/3, Oktav 2', Mixtur, trompetregal 8' (placeret som spansk trompet i facaden).

Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Kobbelfløjte 2', Sivfløjte 1', Sesquiltera, Scharf, Krumhorn 8'.

Pedal: Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Fagot 16', Trompet 8'.

Omfang: C-g3, C-f. Normalkobler. Svelle og tremulant for BV. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindelader.

KLOKKER

Kirken har 4 klokker, der er støbt hos N.V. Eijsbouts i Holland og leveret gennem De Smitske Jernstøberier NS, Ålborg.

Den store klokke har følgende inskription: "Jeg kalder i sorg, jeg kalder i glæde, jeg kalder og siger: Gud er tilstede."

De tre mindste klokker har hver sin inskription, henholdsvis: "Tro", "håb" og "kærlighed".  Klokkerne blev taget i brug ved indvielsen Pinsedag 1972. 

Klokkerne styres af et automatisk ringeanlæg.

KALENDER

BegivenhedDato

Højmesse v/Karsten Garne

 

20. jan 10:00
11:30
20. jan 10:00 -
11:30

Seniorklubben

23. jan 12:30
16:00
23. jan 12:30 -
16:00

Babysalmesang

 

24. jan 10:00
11:00
24. jan 10:00 -
11:00

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

27. jan 10:00
11:30
27. jan 10:00 -
11:30

Mødreklubben

29. januar: Mysteriet humor, kvinder og sang. Hvorfor er mænd fascineret af …

29. jan 14:00
16:00
29. jan 14:00 -
16:00

Gudstjeneste på Lundehaven, 2. sal

 

29. jan 14:00
15:00
29. jan 14:00 -
15:00

Seniorklubben

30. jan 12:30
16:00
30. jan 12:30 -
16:00

Menighedsrådsmøde

30. jan 19:00
22:00
30. jan 19:00 -
22:00

Babysalmesang

 

31. jan 10:00
11:00
31. jan 10:00 -
11:00

Herreværelset

GRØNLAND - det er her, det sner   Med udgangspunkt i romanen JAKOB, der udkom i …

1. feb 16:00
18:00
1. feb 16:00 -
18:00

Højmesse v/Morten Wassmer

 

3. feb 10:00
11:30
3. feb 10:00 -
11:30

Månedsfest - Bustur til Gerlev Kro

Krebinetter og citronfromage på Gerlev Kro Vi begynder dagen kl. 10.30 …

6. feb 10:30
16:30
6. feb 10:30 -
16:30

Babysalmesang

 

7. feb 10:00
11:00
7. feb 10:00 -
11:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Anemonen

 

7. feb 13:30
14:30
7. feb 13:30 -
14:30

Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste er en gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning.  …

7. feb 17:00
19:00
7. feb 17:00 -
19:00

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

10. feb 10:00
11:30
10. feb 10:00 -
11:30

Søndagscafé

Søndag eftermiddag er en eftermiddag, hvor det er rart at være sammen med …

10. feb 14:00
16:00
10. feb 14:00 -
16:00

Fællessang

Fællessangsformiddage. Kom og syng tirsdage kl. 10.00-11.30. Vi mødes i Pejsestuen, …

12. feb 10:00
11:30
12. feb 10:00 -
11:30

Mødreklubben

12. februar: Sang Café ”Syng med eget næb”Vi skal synge og lytte, når Karisma …

12. feb 14:00
16:00
12. feb 14:00 -
16:00

Gudstjeneste på Lundehaven, 1. sal

 

12. feb 14:00
15:00
12. feb 14:00 -
15:00

Seniorklubben

13. feb 12:30
16:00
13. feb 12:30 -
16:00

Babysalmesang

 

14. feb 10:00
11:00
14. feb 10:00 -
11:00

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

17. feb 10:00
11:30
17. feb 10:00 -
11:30

Fællessang

Fællessangsformiddage. Kom og syng tirsdage kl. 10.00-11.30. Vi mødes i Pejsestuen, …

19. feb 19:00
20:00
19. feb 19:00 -
20:00

Seniorklubben

20. feb 12:30
16:00
20. feb 12:30 -
16:00

Babysalmesang

 

21. feb 10:00
11:00
21. feb 10:00 -
11:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

21. feb 13:30
14:30
21. feb 13:30 -
14:30

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

24. feb 10:00
11:30
24. feb 10:00 -
11:30

Mødreklubben

26. februar: Læger uden grænser. En repræsentant fra Læger uden grænser fortæller om …

26. feb 14:00
16:00
26. feb 14:00 -
16:00

Gudstjeneste på Lundehaven 2. sal

 

26. feb 14:00
15:00
26. feb 14:00 -
15:00

Seniorklubben

27. feb 12:30
16:00
27. feb 12:30 -
16:00

Babysalmesang

 

28. feb 10:00
11:00
28. feb 10:00 -
11:00

Herreværelset

Janus Køster-Rasmussen  Bullshit – fortællingen om en familie Bullshit var en …

1. mar 16:00
18:00
1. mar 16:00 -
18:00

Højmesse v/Lars Rosengaard

 

3. mar 10:00
11:30
3. mar 10:00 -
11:30

Fastelavnsgudstjeneste

Festlig fastelavnsgudstjeneste, hvor kirken fyldes med udklædte børn og voksne, …

5. mar 18:00
20:00
5. mar 18:00 -
20:00

Månedsfest - Stefan Rasmussen

Tidligere pilot og folketingsmand Stefan G. Rasmussen Nogle kender ham som områdets …

6. mar 13:30
16:00
6. mar 13:30 -
16:00

Babysalmesang

 

7. mar 10:00
11:00
7. mar 10:00 -
11:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Anemonen

 

7. mar 13:30
14:30
7. mar 13:30 -
14:30

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

10. mar 10:00
11:30
10. mar 10:00 -
11:30

Søndagscáfé

Søndag eftermiddag er en eftermiddag, hvor det er rart at være sammen med …

10. mar 14:00
16:00
10. mar 14:00 -
16:00

Fællessang

Fællessangsformiddage. Kom og syng tirsdage kl. 10.00-11.30. Vi mødes i Pejsestuen, …

12. mar 10:00
11:30
12. mar 10:00 -
11:30

Mødreklubben

12. marts: Lad os synge med Erik Sommer komponist til ”Du som har tændt millioner af …

12. mar 14:00
16:00
12. mar 14:00 -
16:00

Gudstjeneste på Lundehaven, 1. sal

 

12. mar 14:00
15:00
12. mar 14:00 -
15:00

Seniorklubben

13. mar 12:30
16:00
13. mar 12:30 -
16:00

Babysalmesang

 

14. mar 10:00
11:00
14. mar 10:00 -
11:00

Højmesse v/Henriette Ringgaard

 

17. mar 10:00
11:30
17. mar 10:00 -
11:30

Foredrag med Ditte Hansen

Bemærk! Tidspunkt er ikke helt afklaret endnu. Foredrag af skuespiller …

19. mar 18:00
20:00
19. mar 18:00 -
20:00

Seniorklubben

20. mar 12:30
16:00
20. mar 12:30 -
16:00

Babysalmesang

 

21. mar 10:00
11:00
21. mar 10:00 -
11:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Klokkeblomsten

 

21. mar 13:30
14:30
21. mar 13:30 -
14:30

Højmesse v/Morten Wassmer

 

24. mar 10:00
11:30
24. mar 10:00 -
11:30

Mødreklubben

26. marts: Modeopvisning.Vi har igen i år fået Hanne Hove, Søborg Torv, til at …

26. mar 14:00
16:00
26. mar 14:00 -
16:00

Gudstjeneste på Lundehaven, 2. sal

 

26. mar 14:00
15:00
26. mar 14:00 -
15:00

Seniorklubben

27. mar 12:30
16:00
27. mar 12:30 -
16:00

Menighedsrådsmøde

27. mar 19:00
22:00
27. mar 19:00 -
22:00

Babysalmesang

 

28. mar 10:00
11:00
28. mar 10:00 -
11:00

Højmesse v/Morten Wassmer

 

31. mar 10:00
11:30
31. mar 10:00 -
11:30

Månedsfest - Musikforedrag om Kim Larsen og hans sange

Musikforedrag om Kim Larsen ved præst Malene Rask Aastrup og sangerinde Trine Lunau. …

3. apr 13:30
16:00
3. apr 13:30 -
16:00

Babysalmesang

 

4. apr 10:00
11:00
4. apr 10:00 -
11:00

Gudstjeneste på Rosenhaven, Anemonen

 

4. apr 13:30
14:30
4. apr 13:30 -
14:30

Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste er en gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning.  …

4. apr 17:00
19:00
4. apr 17:00 -
19:00

Herreværelset

Hør skuespiller Henning Jensen berette om sit fag, og om de 40 år i dansk film …

5. apr 16:00
18:00
5. apr 16:00 -
18:00

Højmesse v/Karsten Garne

 

7. apr 10:00
11:30
7. apr 10:00 -
11:30

Fællessang

Fællessangsformiddage. Kom og syng tirsdage kl. 10.00-11.30. Vi mødes i Pejsestuen, …

9. apr 10:00
11:30
9. apr 10:00 -
11:30

Mødreklubben

9. april: Afslutning.Vi siger tak for denne sæson med en hyggelig eftermiddag …

9. apr 14:00
16:15
9. apr 14:00 -
16:15

Gudstjeneste på Lundehaven, 1. sal

 

9. apr 14:00
15:00
9. apr 14:00 -
15:00

Seniorklubben

10. apr 12:30
16:00
10. apr 12:30 -
16:00

Højmesse v/Morten Wassmer

 

14. apr 10:00
11:30
14. apr 10:00 -
11:30

Søndagscafé

Søndag eftermiddag er en eftermiddag, hvor det er rart at være sammen med …

14. apr 14:00
16:00
14. apr 14:00 -
16:00

Højmesse v/Karsten Garne

 

18. apr 17:00
18:00
18. apr 17:00 -
18:00

Højmesse v/ Lars Rosengaard

 

19. apr 10:00
11:00
19. apr 10:00 -
11:00

Højmesse v/Morten Wassmer

 

21. apr 10:00
11:30
21. apr 10:00 -
11:30

Højmesse v/Karsten Garne

 

22. apr 10:00
11:00
22. apr 10:00 -
11:00

Seniorklubben

24. apr 12:30
16:00
24. apr 12:30 -
16:00

Herreværelset

Ginsmagning           Traditionen …

26. apr 16:00
18:00
26. apr 16:00 -
18:00

Åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke i tiden

Læs mere om det igangværende arbejde med beskrivelse af visionen for Skovlunde Kirke som åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke.