ARKITEKTUR

Kirken er bygget op om trekanter, hvilket kommer til udtryk i arkitekturen og i en del af inventaret. Alt kirkens inventar er tegnet af arkitekt M.A.A. Aage Porsbo.

Kirkerummet udgør et stort åbent rum, som deles i to funktionsområder af en lav trappe i hele kirkens bredde. Øst for trappen er alteret centralt placeret. Til højre for alteret findes døbefonten og til venstre prædikestolen. Prædikestol, alter og døbefont er opbygget af mursten.

Sydvæggen består af syv smalle vinduespartier i fuld højde fra gulv til loft og udgør en kolonnade, der åbner kirkerummet ud mod Lundebjerggårdsvej.

Kirkens loftbelysning (lysekronerne) er udført af Kemp og Lauritsen. Belysningen i koret (Domkirkefade med spots) er designet af Asger Bay Christiansen, lysarkitekt, cand. arch.

Nærmest indgangen i vestsiden findes orgelet.

I kirkerummet er der opstillet to bænkerækker på hver sin side af midtergangen. Der er plads til ca. 230 kirkegængere. Ved særlige lejligheder kan der ved opstilling af ekstra stole sidde knap 400 i kirken.

KUNSTEN I KIRKERUMMET

En uddybende vejledning (ståbi) kan købes på kirkekontoret for kr. 50,-

ALTERBORD OG ALTERSØLV

Alterbordet består af tre murede ben, hvorpå bordpladen af lakeret limtræ hviler.

På alterbordet står et kors af sortmalet jern med 3 indlagte røde sten. Korset er udført af sølvsmed Frithjof Bratland.

Kirkens hellige kar og de tre lysestager på alteret er af sølv og udført af sølvsmed Frithjof Bratland.

ALTERSKAB

Kunstværket ”Jesus - JEG ER” er den sidste del af kirkens nye sammenhængende kunstudsmykning ”Højtidsskabene i Skovlunde Kirke”. Værket viser de syv JEG ER-ord fra Johannesevangeliet, med et favnende og afvæbnende ungt menneske, der springer én i møde som et billede på imødekommenhed. Det siger – velkommen i kirken!

Værket blev afsløret søndag den 7. april 2019.

Udover ”Jesus - JEG ER” består værket af fire højtidsalterskabe og et udgangsbillede. Projektet tog sin begyndelse i 2010 efter besøg af Erik Hagens værk ”EsbjergEvangeliet” i kirken, og den nye kunstudsmykning er siden trinvist blevet realiseret med god hjælpe fra eksterne fonde og bidragsydere.

(Lukket alterskab, som det ser ud langfredag)

ALTERTÆPPE OG VÆGTÆPPER

Bemærk! Altertæppet og vægtæpper er taget ned og kan p.t. ikke længere ses i kirken/kirkecentret.

Op gennem 1980-erne opstod en idé med at udsmykke væggen bag kirkens alter. Den 30. oktober 1990 blev tæppet bag alteret afsløret. Tæppet er vævet af kunstneren Else Marie Jacobsen, Kristiansand i Norge.

Tæppet fremstiller et frelseshistorisk forløb fra verdens skabelse over profetierne i Det gamle Testamente til den opstandne Kristus og omtalen af den store hvide flok fra Åbenbaringen. Det sorte kors på alteret indgår i kompositionen og knytter altertæppets to dele sammen.

På kirkens væg ved udgangen har der tidligere hængt tre billedtæpper, der ligeledes er vævet af Else Marie Jacobsen. Disse billedtæpper er taget ned og er nu hængt op i konfirmandlokalet i kælderen. De tre billedtæpper er inspireret af Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 19: "Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer............ Men saml jer skatte i himlen".

Der kan læses mere om tæpperne i en folder, hvori den tale, Else Marie Jacobsen holdt ved afsløringen af altertæpperne, også er gengivet. Folderen kan købes for 5 kr. i kirken.

MESSEHAGLER

Skovlunde Kirke har fire messehagler: En hvid (gylden), grøn, violet og rød. Messehaglerne er tegnet af kirkens arkitekt M.A.A. Aage Porsbo og udført af væveren Hanne Vedel, Aabenraa.

DØBEFONT OG GLASMOSAIK

Kirkens dåbsfad og dåbskande er af tin belagt med sølv og udført af sølvsmed Frithjof Bratland.

I vinduet ved døbefonten er der en glasmosaik udført af billedkunstner Jens Urup, Virum. Med sin placering ved døbefonten skal motivet pege hen på det, som også viser hen til dåben og som i en salme udtrykkes med ordene: "Kender du den livets kilde, hvorfra nådens strøm udgår".

ADVENTS- OG JULE-ALTERSKAB

Det lukkede alterskab
De fire åbnede adventslåger
Det åbne alterskab

HELLIGTREKONGERS- OG FASTELAVNS-ALTERSKAB

Det lukkede alterskab
Det åbne alterskab

PÅSKE-ALTERSKAB

Det lukkede skab
Det åbne skab

PINSE-ALTERSKAB

Pinse-alterskabet er udført af billedkunstner Erik Hagens i 2014. Pinse-alterskabet blev afsløret pinsedag den 8. juni 2014.

Erik Hagens ord om pinse-alterskabet: 

Det trefløjede pinse-alterskab viser som lukket et motiv af mennesker, nærmere bestemt eksperter af enhver slags, der er i færd med at opbygge en sikker verden af viden og informationer. At de er eksperter kan man se ved at byggematerialet er fagbøger, videnskabelige afhandlinger, videokameraer, videns-værktøj af enhver art, på samme måde som man dengang i Det gamle Testamente med mursten ønskede at opføre et bygningsværk for at beherske himmel og jord - et tårn, der nåede helt op til Gud. Det blev der sat en stopper for ved, at alle mennesker fik forskellige sprog og derfor ikke kunne arbejde sammen. Pinseunderet er en symbolsk ophævelse af al sprogforbistring - ved troens kraft. Eller sagt på en anden måde - havde Jesus ikke levet, var modsætningen mellem tro og viden en uoverstigelig kløft.

Til pinse viser det åbnede pinse-alterskab, hvorledes en fragmenteret verden af viden og fakta, som vi opbygger tilværelsen på, splittes og sprænges. Ikke ved den højerestående Guds indgriben, men ved de holdninger, den lidenskab og næstekærlighed, som mennesket Jesus eksemplificerede i sit korte liv. Pinseliljen bliver et symbol, der sprænger sig ind i alle kroge og hjørner i den trivielle 2- eller 3-værelses tilværelse, som de fleste af os lever.

Det lukkede alterskab
Det åbne alterskab

UDGANGSBILLEDET

ORGEL

Kirkens orgel er bygget af Orgelbyggeriet Th. Frobenius & Sønner i Lyngby (Opus nr. 789) og har ca. 1300 piber og 22 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk og pedal.

Dispositionen er præget af orgelbevægelsens idéer om et orgel med meget lystklingende stemmer efter forbillede fra Nordeuropa i barokken. Orgelet egner sig derfor primært til barokmusik.

Facaden er tegnet af arkitekt M.A.A. Aage Porsbo, og dispositionen er udarbejdet i tæt samarbejde med kirkens første organist Dora Voss og kirkeministeriets daværende orgelkonsulent Per Kynne Frandsen. Orgelet blev taget i brug ved kirkens indvielse Pinsedag 1972.

Disposition

Hovedværk: Principal 8' (C-F fælles med rørfløjte 8'), Rørfløjte 8' ,Oktav 4', Spidsfløjte 4', Quint 2 2/3, Oktav 2', Mixtur, trompetregal 8' (placeret som spansk trompet i facaden).

Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Kobbelfløjte 2', Sivfløjte 1', Sesquiltera, Scharf, Krumhorn 8'.

Pedal: Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Fagot 16', Trompet 8'.

Omfang: C-g3, C-f. Normalkobler. Svelle og tremulant for BV. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindelader.

KLOKKER

Kirken har 4 klokker, der er støbt hos N.V. Eijsbouts i Holland og leveret gennem De Smitske Jernstøberier NS, Ålborg.

Den store klokke har følgende inskription: "Jeg kalder i sorg, jeg kalder i glæde, jeg kalder og siger: Gud er tilstede."

De tre mindste klokker har hver sin inskription, henholdsvis: "Tro", "håb" og "kærlighed".  Klokkerne blev taget i brug ved indvielsen Pinsedag 1972. 

Klokkerne styres af et automatisk ringeanlæg.

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste på Lundehaven, 1. sal

 

12. nov 14:00
15:00
12. nov 14:00 -
15:00

Fællessang

 

12. nov 19:00
20:20
12. nov 19:00 -
20:20

Seniorklubben

 

13. nov 12:30
15:30
13. nov 12:30 -
15:30

Højmesse v. Sidsel Lervad Hansen

 

17. nov 10:00
11:30
17. nov 10:00 -
11:30

Mødreklubben

Kræver adgangskort

19. nov 14:00
16:30
19. nov 14:00 -
16:30

Seniorklubben

 

20. nov 12:30
15:30
20. nov 12:30 -
15:30

Ansøgning om julehjælp

21. nov 16:00
17:30
21. nov 16:00 -
17:30

Fyraftensmøde med Jørgen de Mylius

 

21. nov 17:00
21:00
21. nov 17:00 -
21:00

Højmesse v. Henriette Ringgaard

 

24. nov 10:00
11:30
24. nov 10:00 -
11:30

Fællessang

 

26. nov 10:00
11:30
26. nov 10:00 -
11:30

Seniorklubben

 

27. nov 12:30
15:30
27. nov 12:30 -
15:30

Menighedsrådsmøde

27. nov 19:00
22:00
27. nov 19:00 -
22:00

Højmesse v. Morten Wassmer

 

1. dec 10:00
11:30
1. dec 10:00 -
11:30

Julebazar i Skovlunde Kirkecenter

1. dec 11:30
16:00
1. dec 11:30 -
16:00

Børnehave jul

For børnehaver og børnehaveklasser (3-6-årige)

3. dec 10:00
12:00
3. dec 10:00 -
12:00

Mødreklubben - Juleafslutning

Vi starter med en andagt i kirken

3. dec 14:00
16:30
3. dec 14:00 -
16:30

Kravlejul

For vuggestuer, dagplejen m.m. (0-2-årige)

4. dec 09:30
11:30
4. dec 09:30 -
11:30

Månedsfestgudstjeneste v. Morten Wassmer

 

4. dec 13:30
14:00
4. dec 13:30 -
14:00

Månedsfest

Julehygge v. kirkens præster

4. dec 14:00
15:30
4. dec 14:00 -
15:30

Kravlejul

For vuggestuer, dagplejen m.m. (0-2-årige)

5. dec 09:30
11:30
5. dec 09:30 -
11:30

Julekoncert med Kurt Ravn

Kurt Ravn har en særlig - og ganske fremragende - evne til at give tekst og …

5. dec 19:00
20:10
5. dec 19:00 -
20:10

Kravlejul

For vuggestuer, dagplejen m.m. (0-2-årige)

6. dec 09:30
11:30
6. dec 09:30 -
11:30

Højmesse v. Henriette Ringgaard

 

8. dec 10:00
11:30
8. dec 10:00 -
11:30

Søndagscafe

Vel mødt i Pejsestuen. Kaffe og hjemmebag kr. 30,-

8. dec 14:00
16:00
8. dec 14:00 -
16:00

Fællessang

 

10. dec 10:00
11:30
10. dec 10:00 -
11:30

Børnehave jul

For børnehaver og børnehaveklasser (3-6-årige)

11. dec 10:00
12:00
11. dec 10:00 -
12:00

Seniorklubben

 

11. dec 12:30
15:30
11. dec 12:30 -
15:30

Skovlundekorets Julekoncert

 

11. dec 19:30
21:00
11. dec 19:30 -
21:00

Børnehave jul

For børnehaver og børnehaveklasser (3-6-årige)

12. dec 10:00
12:00
12. dec 10:00 -
12:00

Julekoncert med alle kirkens kor

 

12. dec 17:00
18:10
12. dec 17:00 -
18:10

Højmesse v. Morten Wassmer

 

15. dec 10:00
11:30
15. dec 10:00 -
11:30

Julekoncert Ballerup Musikskole

 

16. dec 19:00
20:30
16. dec 19:00 -
20:30

Børnehave jul

For børnehaver og børnehaveklasser (3-6-årige)

17. dec 10:00
12:00
17. dec 10:00 -
12:00

Julegudstjeneste på Rosenhaven

 

17. dec 13:30
14:30
17. dec 13:30 -
14:30

Fællessang

 

17. dec 19:00
20:20
17. dec 19:00 -
20:20

Seniorklubben

 

18. dec 12:30
15:30
18. dec 12:30 -
15:30

Julegudstjeneste på Lundehaven

 

18. dec 14:00
15:00
18. dec 14:00 -
15:00

Højmesse v. Karsten Garne

 

22. dec 10:00
11:30
22. dec 10:00 -
11:30

Julegudstjeneste v. Henriette Ringgaard

 

24. dec 12:30
13:30
24. dec 12:30 -
13:30

Julegudstjeneste v. Karsten Garne

 

24. dec 13:30
14:30
24. dec 13:30 -
14:30

Julegudstjeneste v. Morten Wassmer

 

24. dec 15:00
16:00
24. dec 15:00 -
16:00

Højmesse v. Henriette Ringgaard

 

25. dec 10:00
11:30
25. dec 10:00 -
11:30

Højmesse v. Karsten Garne

 

26. dec 10:00
11:30
26. dec 10:00 -
11:30

Højmesse v. Morten Wassmer

 

29. dec 10:00
11:30
29. dec 10:00 -
11:30

Højmesse v. Karsten Garne

 

1. jan 15:00
16:00
1. jan 15:00 -
16:00

Nytårsreception

 

1. jan 16:00
17:30
1. jan 16:00 -
17:30

Højmesse v. Morten Wassmer

 

5. jan 10:00
11:30
5. jan 10:00 -
11:30

Fællessang

 

7. jan 10:00
11:30
7. jan 10:00 -
11:30

Seniorklubben

 

8. jan 12:30
15:30
8. jan 12:30 -
15:30

Herreværelset

 

10. jan 15:30
18:00
10. jan 15:30 -
18:00

Højmesse v. Henriette Ringgaard

 

12. jan 10:00
11:30
12. jan 10:00 -
11:30

Mødreklubben

Kræver adgangskort

14. jan 14:00
16:30
14. jan 14:00 -
16:30

Seniorklubben

 

15. jan 12:30
15:30
15. jan 12:30 -
15:30

Højmesse v. Karsten Garne

 

19. jan 10:00
11:30
19. jan 10:00 -
11:30

Fællessang

 

21. jan 19:00
20:20
21. jan 19:00 -
20:20

Seniorklubben

 

22. jan 12:30
15:30
22. jan 12:30 -
15:30

Højmesse v. Morten Wassmer

 

26. jan 10:00
11:30
26. jan 10:00 -
11:30

Mødreklubben

Kræver adgangskort

28. jan 14:00
16:30
28. jan 14:00 -
16:30

Seniorklubben

 

29. jan 12:30
15:30
29. jan 12:30 -
15:30

Familiegudstjeneste

 

30. jan 17:00
19:00
30. jan 17:00 -
19:00

Højmesse v. Karsten Garne

 

2. feb 10:00
11:30
2. feb 10:00 -
11:30

Fællessang

 

4. feb 10:00
11:30
4. feb 10:00 -
11:30

Herreværelset

 

7. feb 15:30
18:00
7. feb 15:30 -
18:00

Højmesse v. Henriette Ringgaard

 

9. feb 10:00
11:30
9. feb 10:00 -
11:30

Mødreklubben

Kræver adgangskort

11. feb 14:00
16:30
11. feb 14:00 -
16:30

Seniorklubben

 

12. feb 12:30
15:30
12. feb 12:30 -
15:30

Højmesse v. Henriette Ringgaard

 

16. feb 10:00
11:30
16. feb 10:00 -
11:30

Fællessang

 

18. feb 19:00
20:20
18. feb 19:00 -
20:20

Seniorklubben

 

19. feb 12:30
15:30
19. feb 12:30 -
15:30

Højmesse v. Karsten Garne

 

23. feb 10:00
11:30
23. feb 10:00 -
11:30

Mødreklubben

Kræver adgangskort

25. feb 14:00
16:30
25. feb 14:00 -
16:30

Seniorklubben

 

26. feb 12:30
15:30
26. feb 12:30 -
15:30

Højmesse v. Morten Wassmer

 

1. mar 10:00
11:30
1. mar 10:00 -
11:30

Fællessang

 

3. mar 10:00
11:30
3. mar 10:00 -
11:30

Herreværelset

 

6. mar 15:30
18:00
6. mar 15:30 -
18:00

Åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke i tiden

Læs mere om det igangværende arbejde med beskrivelse af visionen for Skovlunde Kirke som åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke.