Skovlunde kirkes ungdomsgård (skug)

Ungdomsgården ejes af den selvejende institution SKUG (Forkortelse for Skovlunde Kirkes Ungdomsgård), der blev dannet samtidig med, at kirken blev bygget.

Formålet med Skovlunde Kirkes Ungdomsgård er at støtte og fremme børne- og ungdomsarbejdet, og det kirkelige arbejde i øvrigt, ved Skovlunde Kirke. Endvidere at sikre, at de nødvendige økonomiske midler er til rådighed til driften af institutionens bygninger.

Kirkens tværfløj blev bygget for midler fra Skovlunde Kirkes Julebazar, der før kirken blev bygget blev afholdt for at spare sammen til en rigtig kirke i Skovlunde.

Pengene fra den årlige julebazar bliver brugt til at drive den del af Skovlunde Kirkecenter, som vi kalder Tværfløjen. Disse lokaler bruges af de kirkelige interessegrupper, konfirmander, samt lejerne: FDF og Pigespejderne. Tværfløjen får ikke penge fra kirkeskatten, så derfor kræver det midler at holde. Desuden er der tradition for at betænke et nødhjælpsprojekt med en del af overskuddet fra Julebazaren.

Der blev i mange år, før Skovlunde Kirke blev bygget, holdt kirkebasar med tombolaer og håndarbejdsboder til fordel for en rigtig kirke i Skovlunde. Disse midler blev brugt som udbetaling til lånet for byggeriet af Ungdomsgården, så der kunne blive bygget et endnu større og bedre kirkecenter end statens budgetter tillod.

FDF og De grønne pigespejdere betaler husleje til SKUG for at benytte lokalerne, mens resten af kirken frit kan benytte lokalerne som en del af kirkecentret. SKUG sørger for den daglige vedligeholdelse, rengøring og for afvikling af lånet. Disse penge kommer blandt andet fra Julebazaren.

For mange år siden udvidede SKUG med også at købe Stavnsbo, som alle grupper - unge som gamle med tilhørsforhold til Skovlunde Kirke også kan benytte uden, at det koster noget. Resten af tiden er Stavnsbo udlejet til andre.

I bestyrelsen for SKUG sidder repræsentanter for menighedsrådet, kirken og ungdomsorganisationerne samt de ansvarlige for driften af Ungdomsgården og Stavsnbo.

Der er tre bestyrelsesmøder i SKUG om året samt en generalforsamling med efterfølgende konstituering af bestyrelsen. 

Kontakt. Bliv medlem! Lån af lokaler og stavnsbo. Generalforsamling.

Alle i Skovlunde Sogn over 18 år kan blive medlemmer af den selvejende institution SKUG. Det koster 40 kr. om året (disse penge dækker smørrebrød på generalforsamlingen).

Lån af sognets lokaler i Tværfløjen: Se kalenderen på www.skug.dk og skriv til info@skug.dk.

Lån af sognets hytte, Stavnsbo: Se kalenderen på www.stavnsbo-lejren.dk og skriv til stavnsbo@skug.dk

Kontakt til SKUGinfo@skug.dk

Indkaldelse til generalforsamling: Hent

Støttemedlemsskab af SKUGhttp://www.skug.dk/media/1528/blivskugmedlem-seddel.pdf

Læs mere om SKUG på www.skug.dk