Menighedsrådet

Menighedsrådet ved Skovlunde Kirke består af 14 folkevalgte medlemmer, kirkens præster og en repræsentant valgt blandt medarbejderne. Menighedsrådets medlemmer, dets konstituering og udvalg kan ses ved at klikke her.

Menighedsrådet er valgt for en 4-årig periode. Det nuværende råd blev valgt i november 2016.

Læs forretningsorden og vedtægter her.

Menighedsrådets møder er offentlige. Se mødekalender og læs dagsordener og referater her.

Ingen begivenheder fundet.