MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådet ved Skovlunde Kirke består af 14 folkevalgte medlemmer, kirkens præster og en repræsentant valgt blandt medarbejderne. Menighedsrådets medlemmer, dets konstituering og udvalg kan ses ved at klikke her.

Menighedsrådet er valgt for en 4-årig periode. Det nuværende råd blev valgt i november 2012.

Læs forretningsorden og vedtægter her.

Menighedsrådets møder er offentlige. Se mødekalender og læs dagsordener og referater her.

MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE 2014-2016

Der er seks sider, der bladrer automatisk. Bladringen stopper midlertidigt ved at føre curseren hen på siden. 

MØDEKALENDER

Ingen begivenheder fundet.