Lars chr. Pedersens fond

Fondens stifter

Fonden er oprettet af Skovlunde Kirkes menighedsråd den 19. marts 1987 på baggrund af en arv modtaget fra forhenværende gårdejer Lars Christian Pedersen.

 

Fondens formål

Fondens formål er at yde støtte til velgørende kirkelige formål, idet der fortrinsvis begunstiges formål, der kommer ældrearbejdet i Skovlunde sogn til gode.

 

Fondens midler

Fondens midler består af den ved stiftelsen modtagne arv. Formuen kan forøges ved senere gaver eller arv samt ved indtægter hidrørende fra fondens formueafkast.

 

Fondens bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der udpeges af Skovlunde Kirkes menighedsråd samt én af kirkens præster. Menighedsrådets formand er født medlem og formand af bestyrelsen.

 

Fondens uddelinger

Fondens bestyrelse fastsætter den årlige uddeling af fondens midler. Der afholdes møde hvert år i maj måned. Ansøgningsfristen for tildeling af støtte er den 1. maj.

Ansøgning om tildeling af støtte (med oplysninger om formål og beløb) skal ske skriftligt til fondens bestyrelse. Ansøgning afleveres på kirkens kontor eller sendes til: Lars Chr. Pedersens Fond, Skovlunde Kirke, Att.: Menighedsrådet, Lundebjerggårdsvej 3A, 2740 Skovlunde. 

De årlige uddelinger vil blive offentliggjort her på Skovlunde Kirkes hjemmeside.

Uddelinger 2018

Ved uddelingen i maj 2018 blev der er foretaget uddeling af i alt kr. 8.000,00.

Skovlunde Sogns Seniorklub – Der bevilliges kr. 2.000,00

Skovlunde Sogns Søndagscafe – Der bevilliges kr. 4.000,00 

Herreværelset - Der bevilliges kr. 2.000,00

Uddelinger 2017

Ved uddelingen i maj 2017 blev der er foretaget uddeling af i alt kr. 19.500,00.

Skovlunde Sogns Seniorklub – Der bevilliges kr. 3.500,00

Månedsfesten - Der bevilges kr. 4.500,00

Skovlunde Sogns Søndagscafe – Der bevilliges kr. 3.500,00

Skovlunde Sogns Mødreklub - Der bevilges kr. 3.500,00 

Herreværelset - Der bevilliges kr. 4.500,00

Uddelinger 2016

Ved uddelingen i maj 2016 blev der er foretaget uddeling af i alt kr. 28.600,00.

Skovlunde Sogns Seniorklub – Der bevilliges kr. 2.500,00

Skovlunde Sogns Søndagscafe – Der bevilliges kr. 2.500,00

Herreværelset - Der bevilliges kr. 2.500,00

Børnehaven Rosenlund – Der bevilliges kr. 3.000,00

FDF Skovlunde – Der bevilliges kr. 3.000,00

De Grønne Pigespejdere – Der bevilliges kr. 2.600,00

Præstegruppen (til plejehjemsformål) – Der bevilliges kr. 12.500,00

Uddelinger 2015

Ved uddelingen i maj 2015 blev der er foretaget uddeling af i alt kr. 16.000,00.

Skovlunde Sogns Seniorklub – Der bevilliges kr. 4.000,00

Skovlunde Sogns Mødreklub – Der bevilliges kr. 4.000,00

Skovlunde Sogns Søndagscafe – Der bevilliges kr. 4.000,00

Ny aktivitet: ”Herreværelset”  - Der bevilliges kr. 4.000,00

Uddelinger 2014

Ved uddelingen i maj 2014 blev der er foretaget uddeling af i alt kr. 10.000,00.

Tilskud til Skovlunde Kirkes Ungdomsgård (SKUG). Køb af rullebord til nyt køkken på Stavnsbo: kr. 5.000,00.

Tilskud til Børnehuset Rosenlund. Tilskud til ny legeplads: kr. 5.000,00.

Uddelinger 2013

Der er foretaget uddeling af i alt kr. 24.275,00 i 2013:

Tilskud til bustransport til Højskole: kr. 10.000,00.

Bustransort til Seniorudflugt: kr. 9.775,00.

Skovlunde Pigekor: kr. 1.000,00.

Seniorklubben: kr. 3.500,00.