Du er her: 

Vi søger ny sogne, -børne og -ungdomspræst

Skovlunde Kirke søger nu sogne, -børne og -ungdomspræst. Læs mere om den spændende stilling her.


Skovlunde Sogns menighed ser frem til at tage imod en ny præst i vores aktive kirke, hvor m
ange af os ser Skovlunde Kirke og Kirkecenter som et dejligt knudepunkt for vores fælles aktiviteter fra livets begyndelse til livets afslutning.

Vi bor i bydelen Skovlunde i Ballerup Kommune – et område som gennem de sidste 70 år har udviklet sig fra en landsby med ca. 400 indbyggere til en forstad på 13.000 indbyggere. Dels bor vi i et stort område med mange almene boliger og dels i udstrakte villaområder. Indbyggertallet i Skovlunde forventes at stige med ca. 13% frem mod 2030.

Skovlunde Kirke og Kirkecenter ligger centralt i bydelen tæt ved S-tog og i nær tilknytning til Skovlunde Centret, sognets folkeskole og specialskole samt to store kommunale plejehjem.

I sognet har vi derudover en kristen friskole, et rigt foreningsliv, gode idrætsmuligheder, mange faciliteter for børn og unge, flere børneinstitutioner - herunder to menighedsbørnehaver, og der er et bredt udvalg af ungdomsuddannelser i nærheden, ligesom DTU har en afdeling i området. Skovlunde Kirkegård (etableret 1994) ligger i et grønt område ca. 1½ km fra kirke og kirkecenter.    

Kirke og kirkecenter er vores omdrejningspunkt for et aktivt gudstjeneste- og kirkeliv. Det er opført i 1972 og om- og tilbygget i 2018 med blandt andet moderne kontorfaciliteter til præster og kirkefunktionærer. I perioden 2014-2019 har kirken dertil erhvervet sig en ny sammenhængende og figurativ kunstudsmykning udført af billedkunstner Erik Hagens. Kunstudsmykningen indgår aktivt i vores forkyndelse og undervisning.


 

Vores ambition for Skovlunde Kirke i fremtiden er

  • at være et samlingssted, hvor vi i mødet med børn og unge danner dem for livet
  • at være et samlingssted, hvor dåbens gave når ud til flere børn, forældre, faddere og pårørende
  • at være et samlingssted, hvor samtale om vores livs eksistens får mening for den enkelte
  • at være et samlingssted, hvor vi samles om velkendte og nye meningsfyldte aktiviteter

 


Centralt for stillingen er det, at vores kommende præst kan indgå i samarbejdet om sognets gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter med vores tre nuværende præster. Derudover er det vores forventning, at du kan gå foran og løfte opgaven med at sætte en ny høj standard for vores børne- og ungdomsarbejde i samspil med skoler, institutioner og provstiets skoletjeneste og lokale foreninger, hvor FDF og De Grønne Pigespejdere er hjemmehørende i kirkecenteret.   

 


Som præst i Skovlunde vil der være mange forventninger til dig, men særligt fem ting er vigtige

  • Du skal brænde for at forkynde det kristne budskab ind i mange forskellige sammenhænge, og du skal ville være en del af den menighed, du bliver præst for. Vi ønsker, at sognets præster skal være synlige også uden for kirkens fire vægge.
  • Du skal kunne være præst for hele sognet og kunne dele prædikestolen med de tre andre præster i sognet. Vi taler om ét præsteembede, der deles af flere præster.
  • Du skal have lyst til at arbejde inden for det religionspædagogiske felt, og at løfte ansvaret for vores minikonfirmandundervisningen, familieaktiviteter og -gudstjenester, kirkelig legestue og samarbejdet med menighedsbørnehaverne, samt samarbejde med sognets organister om vores børne- og ungdomskor.
  • Du skal være interesseret i at arbejde med de unge, når de er blevet konfirmeret, og i at skabe nogle fora for dem i kirken. Det kan være ungdomskirke, natkirke, u-kirke, konfirmandklub eller noget helt andet. Vi ser frem til at læse og høre hvilke ideer du måtte have til at løfte denne opgave.
  • Du skal kunne indgå i det daglige samarbejde med dine kolleger gennem din fysiske tilstedeværelse i kirke og kirkecenter samt i det gensidige forpligtende samspil og samvirke med menighedsrådet, vores frivillige aktører og eksterne samarbejdspartnere.

 

Udover de tre præster vil du blive kollega til vores gode team af kirkefunktionærer. I øjeblikket har vi fuldtidsansatte kirkefunktionærer svarende til i alt 12½ årsværk plus 4 professionelle kirkekorsangere.

 

Skovlunde menighedsråd består, udover præsterne, af 14 valgte medlemmer, der er valgt på samme liste uden særligt retningspræg (Den Folkekirkelige Fællesliste). Menighedsrådet har seks ordinære møder om året. En stor del af menighedsrådets virke er derudover forankret i fire centrale udvalg (Forretningsudvalget, Sogne- og menighedsudvalget, Bygnings- og kirkegårdsudvalget og Kommunikationsudvalget), som der er god tradition for at sognets præster tager aktiv del i.  

 

Du kan se meget mere om vores sogn og kirkeliv på vores hjemmeside: www.skovlundekirke.dk

Er din nysgerrighed vakt, vil vi opfordre dig til at besøge os. Aftale om besøg kan ske ved henvendelse til vores administrative leder Claus Heje på telefon 30 36 15 97.


For yderligere information om stillingen er ansøgere velkommen til at kontakte:

 

Del dette: